پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
محمود نوروزی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمدرضا حیرانی نوبری [استاد مشاور]
چکیده: توربینهای گازی از جمله تجهیزات مهم صنعتی هستند که در ایجاد نیروی رانش در هواپیماها، تولید انرژی در نیروگاهها و سایر کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی با افزایش دمای سیال داغ ورودی به روتور توربینهای گازی، بازده حرارتی و توان خروجی آنها افزایش پیدا می کند ولی مشکلات متالوژیکی سبب محدود شدن این دما می شوند. امروزه برای غلبه بر این مشکل، روشهای مختلفی ارائه شده است. یکی از این روشها، خنک کاری داخلی پره هاست. در روش خنک کاری داخلی، یک مسیر U شکل در داخل هر پره ایجاد می شود تا با عبور سیال سرد از داخل آن، عمل خنک کاری انجام شود. در این تحقیق با استفاده از مدلسازی عددی، رفتار سیال خنک کننده شبیه سازی شده و اثر پارامترهای هندسی(شعاع دوران توربین، شعاع انحنا قوس داخلی و زاویه حمله پره) و پارامترهای فیزیکی(عدد رینولدز و عدد دوران) در حالت های دو بعدی و سه بعدی بررسی شده است. از جمله نتایج قابل توجه این پروژه، بررسی جریانهای ثانویه ناشی از دوران و انحنا و نحوه اثر آنها بر یکدیگر و نیز اثر دوران بر توزیع فشار در کانالهای گردان است. همچنین در این تحلیل، معادلات حاکم( شامل پیوستگی، مومنتوم و انرژی) به طور کامل تحلیل شده و برای مدلسازی جریانهای مغشوش از روش k-E‎ استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)