پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1382
پدیدآورندگان:
محمدرضا حبیب زاده [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، مهدی بید آبادی [استاد راهنما]، محمد صدیقی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه جهت شناخت رفتار احتراقی ابر ذرات جامد، مطالعات گسترده ای توسط محققین انجام می گیرد. در واقع کاربردهای متعدد انرژی فراوان حاصل از احتراق این ذرات به همراه موضوع ایمن سازی صنایع در گیر با انفجار ذرات جامد لزوم انجام تحقیقات در این زمینه را بیش از پیش نمایان می سازد. در این راستا شناخت مکانیزم انتشار شعله ذرات ریز جامد به همراه بررسی پارامترهایی نظیر سرعت سوزش و فاصله خاموشی هدف مطالعاتی بسیاری از محققین در این زمینه می باشد. آزمایشگاه تحقیقاتی احتراق دانشگاه علم و صنعت ایران نیز با توجه به مناسب بودن دستگاه و امکانات آزمایشگاهی موجود، گامهای موثری در این زمینه بر می دارد. دراین پروزه سعی شده است با به کارگیری امکانات آزمایشگاهی فوق، رفتار احتراقی ابر ذرات آلومینیوم به همراه پارامترهای سرعت سوزش و فاصله خاموشی مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور از یک محفظه احتراق فشار ثابت که شعله در داخل آن در مخلوطی از گازهای مختلف و ذرات آلومینیوم در جهت شتاب ثقل منتشر می شود استفاده شده است. سری اول آزمایشات با هدف بررسی تغییرات سرعت سوزش شعله آرام و آشفته بر حسب غظلت ذرات در مخلوطی از هوا و ذراتی به قطر ‎۳۸،۲۸،۱۸،۵،۲ میکرون انجام شده است. سری دوم آزمایشات نیز با هدف بررسی فاصله خاموشی در ابر از ذرات آلومینیوم با قطر ‎۱۸ میکرون در سه مخلوط گازی متفاوت انجام شده است. همچنین با استفاده از مشاهدات آزمایشات سری اول، رفتار شعله در داخل محفظه احتراق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)