پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
نوید عین افشار [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، علیرضا کرامت [استاد راهنما]
چکیده: وقتی که یک سیال درون یک مسیر بسته در حال جریان باشد و کند شدن یا تسریع سرعت جریان به وجود آید پدیده ضربه قوچ مشاهده خواهد شد. چنانچه نیروهای ناشی از ضربه قوچ به سازه، باعث حرکت و تغییر شکل لوله شوند پدیده ای به نام تداخل سیال– سازه (FSI) روی می دهد. روش های عددی متنوعی نظیر روش های تفاضل محدود، حجم محدود، المان محدود و یا ترکیبی از این روش ها برای حل معادلات FSI به کار گرفته شده است. از جمله روش های موفق در این حوزه روش های خطوط مشخصه و گودونو است. در روش خطوط مشخصه گام های زمانی و مکانی باید نسبت به هم تناسب داشته باشند. به همین علت بازه های زمانی باید وابسته به ابعاد مسئله انتخاب شوند و نیاز به درون یابی دارد. در روش گودونو نیز مدت زمان حل مسایل به دلیل استفاده از مسئله ریمان طولانی است. در این پایان نامه روش بدون شبکه بندی که به عنوان روشی موثر در حل معادلات محسوب می‏شود به کار گرفته شده است و نمودار های مربوط به توزیع فشار، توزیع سرعت، سرعت انتشار موج در دیواره لوله و همچنین تنش ایجاد شده در دیواره لوله در ابتدا و انتهای یک سیستم متشکل از مخزن، لوله و شیر مورد بررسی قرار گرفته شده است . در ادامه به بررسی مسئله و صحت سنجی نتایج آن با روش مشخصه MOC)) پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده نتایج حاصل از این روش با نتایج روش خطوط مشخصه (MOC) تطابق مناسبی را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضربه قوچ #تداخل سیال_سازه #روش بدون شبکه بندی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)