پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سیما خسروی راد [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، علی مجد[استاد مشاور]
چکیده: نصب لوله‌ها در شبکه‌های آبرسانی، آبیاری، نیروگاه‌های آبی، نیروگاه‌های هسته‌ای و تاسیسات صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که بسته شدن سریع شیرها، خاموش شدن ناگهانی پمپ‌ها و اختلال در کار توربین‌ها سبب خواهد شد که تغییرات زیادی در فشار درون لوله ایجاد شود. هنگامی که جریان‌ غیر ماندگار در شبکه ایجاد شود مشخصات جریان مانند سرعت و فشار، تغییرات بسیار سریع و قابل توجهی را نسبت به زمان خواهند داشت که سبب می‌شود در بعضی نقاط شبکه فشارهای قابل توجهی ایجاد گردد. در صورتی که این تغییرات سبب کاهش فشار به مقداری کمتر از فشار بخار سیال گردد، سیال درون لوله تبخیر شده و باعث ایجاد پدیده جدایی ستون مایع می گردد. در این صورت دیگر معادلات استاندارد ضربه قوچ برقرار نمی‌باشند. هدف از این پژوهش بررسی پدیده جدایی ستون مایع و تشریح حالت‌های مختلف محتمل برای گره های محاسباتی است. برای دستیابی به این هدف پس از ارائه تعاریف مربوط به ضربه قوچ و جدایی ستون مایع، معادلات اساسی حاکم در حالات مختلف این پدیده بیان شده است. پس از آن با معرفی روش خطوط مشخصه و انتگرال گیری عددی از معادلات اساسی، مدل عددی وجه مشترک تعمیم یافته ارائه شده است که به صورت هم زمان با استفاده از روش‌های عددی و تحلیلی برای حل معادلات جدایی ستون برای انواع مشخصات لوله به کار می‌رود و حالت‌های مختلفی از عکس العمل بین نواحی ضربه قوچ، نواحی کاویتاسیون بخاری گسترده، حفره‌های میانی و حفره‌هایی که در مرزها تشکیل می‌شوند را لحاظ می کند. سپس فلوچارت برنامه کامپیوتری در نرم افزار متلب رسم شده که حالات مختلف ممکن در مقاطع محاسباتی را به سادگی نمایش می دهد. پس از آن نمودارهای فشار حاصل از نرم افزار در سه گره محاسباتی به ازای سرعت های اولیه متفاوت ارائه شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. مدل GIVCM جزء مدل های وجه مشترک یا ترکیبی است و با توجه به این که مدل فیزیکی فرض شده با فیزیک واقعی مسئله نزدیک می باشد، نتایج واقعی تر و قابل اطمینان تری می دهد. نتایج به دست آمده نشان داد که این مدل به خوبی می‌تواند پدیده جدایی ستون را خصوصا در دو پیک ابتدایی پیش بینی کند. اما با گذشت زمان، در زمان‌بندی مقادیر فشار اختلاف ایجاد شده و باعث بروز خطا می‌شود که یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در این امر، فرض اصطکاک ماندگار در مدل‌های اولیه می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می شود اثرات اصطکاک غیرماندگار در مدل های آتی لحاظ گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جدایی ستون مایع #ضربه قوچ #جریان غیرماندگار #روش خطوط مشخصه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)