پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
علی مجد [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، بهروز حسنی [استاد مشاور]، علیرضا کرامت [استاد مشاور]
چکیده: در مباحث مربوط به تحلیل شبکه‌های لوله که در برگیرنده شبکه‌های آبرسانی، شبکه‌های صنعتی و تاسیساتی، نیروگاه‌های آبی و هسته‌ای و غیره می‌باشد تحت شرایطی همچون بستن سریع شیر، از کار افتادن پمپ‌ها و توربین‌ها وضعیت جریان سیال درون شبکه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و از حالت ماندگار خارج می‌گردد. هنگامی که جریان‌های غیر ماندگار در شبکه ایجاد شود مشخصات جریان مانند سرعت و فشار، تغییرات بسیار سریع و قابل توجه‌ای را نسبت به زمان خواهند داشت. که سبب می‌شود در بعضی نقاط شبکه فشارهای قابل توجهی ایجاد گردد. در صورتی که این تغییرات سبب کاهش فشار به مقداری کمتر از فشار بخار سیال گردد، سیال درون لوله تبخیر شده و در واقع از فاز مایع به فاز گازی تغییر خواهد کرد که باعث ایجاد پدیده جدایی ستون مایع می گردد و در این صورت دیگر معادلات استاندارد ضربه قوچ برقرار نمی‌باشند. در این حالت ممکن است حفره‌های بخار و یا نواحی سیالی- بخاری گسترده تشکیل شوند که هر کدام از آن‌ها شرایط و معادلات متفاوتی را ایجاد می‌کند. جهت تحلیل و شبیه سازی این پدیده مدل‌های مختلفی بر اساس استفاده از روش تفاضل محدود و خطوط مشخصه شامل مدل حفره‌ایی بخاری گسسته و مدل گازی حفره‌ایی گسسته و مدل کاویتاسیون وجه مشترک تعمیم یافته ارائه گردیده است. در این پایان نامه شرح انواع کاویتاسیون و مدل‌های ریاضی و عددی همراه با جزییات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. و در نهایت جهت بهبود مدل های عددی اصلاحاتی در این مدل های صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان غیرماندگار #جدایی ستون مایع #روش خطوط مشخصه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)