پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محمد حسین زاده [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، محمدرضامهدیفر [استاد راهنما]
چکیده: مقایسه سوانح و بلایای روی داده در سه دهه اخیر حاکی از آن است که هر چند تعداد این مخاطرات افزایش یافته، اما پیامدهای این سوانح نسبت به گذشته کاهش اساسی پیدا کرده است. علت اصلی این اختلاف‌ها مربوط به انقلابی است که در دهه‌های اخیر روی داده است. وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در این سال ها باعث شده است که در دوره معاصر بتوان با کارایی بهتری به مقابله با بلایای طبیعی شتافت. در ایران نیز که در معرض بلایای طبیعی همراه با زلزله است از سال های نه چندان دور با استفاده از روش های هوشمند به بررسی پیامدهای ناشی از زلزله پرداخته شده است. یکی از این پیامدهای زلزله که سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی را بر جامعه تحمیل می نماید، زمین لغزش است. در این تحقیق با بهره گیری از روشی نوین با نام CAMEL یا همان مدل جامع زمین لغزش های ناشی از زلزله به بررسی پراکنش زمین لغزش های ناشی از زلزله در گستره شمالی شهر تهران و بر پایه سه سناریو گسلی مشا، شمال تهران و ری پرداخته شده است. روش CAMEL روشی کیفی است که بر پایه منطق فازی و محاسبه با واژه ها عمل می نماید. با استفاده از این روش استعداد مناطق مختلف پهنه به زمین لغزش بررسی و این نتیجه حاصل گردید که گسل مشا دارای بیشترین اثر در ایجاد زمین لغزش و بیشترین قابلیت را در ایجاد تراکم زمین لغزش های چرخشی خاکی، ریزش خاکی و ریزش سنگی است.گسل شمال تهران بیشترین قابلیت را در ایجاد زمین لغزش های بهمن سنگی، چرخشی سنگی و جریان خاکی دارا می باشد. ارزشیابی بر اساس روش ارزش اطلاعاتی و مقایسه آن با خروجی روش CAMEL در حالت استاتیک حاکی از این است که روش ارزش اطلاعاتی با داشتن شاخص مطلوبیت 54/0 از روش CAMEL با شاخص مطلوبیت 46/0 در پهنه بندی زمین لغزش ارجعیت بیشتری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زمین لغزش ناشی از زمین لرزه #CAMEL #منطق فازی #محاسبه با واژه ها #سناریوی گسلی #ارزش اطلاعاتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)