پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مجتبی جعفری [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، یک روش ساده، حساس و کارآمد میکرواستخراج فاز مایع بدون لیگاند برپایه حلال یوتکتیک ژرف، برای پیش تغلیظ مقادیر ناچیز سرب در روغن های خوراکی پیشنهاد می شود. برای آنالیز نهایی سرب از اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای استفاده شد. حلال سبز از نوع یوتکتیک ژرف از مخلوط کردن کولین کلراید (Ch Cl) و تترا نرمال بوتیل آمونیوم هیدروکساید (TBA) تشکیل شد. مخلوط1:1حلال یوتکتیک ژرف و اتانول 2% حجمی – حجمی در آب (200میکرولیتر) به نمونه روغن اضافه شد. مخلوط ورتکس، سپس به حمام آب گرم منتقل و به مدت 5 دقیقه به طور مغناطیسی بهم زده شد. پس از کامل شدن استخراج، فازها با سانتریفیوژ جداسازی و آنالیت غنی شده درحلال یوتکتیک ژرف با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای تخمین زده شد. برای بدست آوردن حداکثر راندمان استخراج، اثر برخی از پارامترها از قبیل، نسبت مولی کولین کلراید – تترا نرمال بوتیل آمونیوم هیدروکساید(ترکیب حلال)، حجم اتانول به عنوان رقیق کننده، زمان استخراج، غلظت آنالیت در حجم ثابت، دمای استخراج و نوع حلال رقیق کننده مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه، رنج خطی 1.20- 0.04 میکروگرم بر میلی لیتر، حد تشخیص 0.015 میکروگرم بر میلی لیتر و فاکتور پیش تغلیظ 24.7 بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای شش اندازه گیری تکراری در غلظت های 0.08، 0.50و 1.0 میکروگرم بر میلی لیتر سرب به ترتیب %3.85، %1.20و %1.10بدست آمد. روش توسعه یافته به شکل موفقی برای تخمین سرب در نمونه های مختلف روغن خوراکی به کار گرفته شده بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلال یوتکتیک ژرف #بدون لیگاند #اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای #روغن های خوراکی #سرب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)