پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محود توانا [پدیدآور اصلی]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌ نامه با هدف بررسی تاثیر گرافن(2.5mg ,5mg .10mg) بر خواص ساختاری، اپتیکی وفوتوکاتالیستی اکسید مس نانوکامپوزیت‌های اکسیدمس-گرافن با استفاده از پیش‌ ماده‌های استات مس، گرافن، سدیم هیدروکسید و CTAB به روش گرما آبی سنتز شدند. سپس خواص ساختاری، اپتیکی و فوتوکاتالیستی آن ها بررسی گردیدند. بررسی خواص ساختاری نمونه‌ها تشکیل ساختارهای تک میلی اکسید مس و شش گوشی گرافن را نشان دادند. مقایسه خواص ساختاری نمونه‌ها نشان داد که نانو کامپوزیت سنتزشده با 5mg گرافن دارای کیفیت ساختاری بهتری است. همچنین بررسی خواص اپتیکی نمونه‌ها نشان داد که گاف نواری نانوکامپوزیت‌های سنتز شده نسبت به نمونه اکسید مس خالص به طور معنا داری کاهش یافته است. در اینکار بررسی خواص فوتوکاتالیستی نمونه‌ها با هدف اثر بر تخریب رنگ آلاینده‌ی متیلن بلو صورت پذیرفت. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش میزان گرافن تا 5mg بازده فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت‌های اکسید مس-گرافن به طور قابل توجهی(حدود ۵۶٪) افزایش پیدا می‌کند اما با افزایش بیشتر آن (تا 10mg) بازده‌ی فعالیت فوتوکاتالیستی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. این مطالعه نشان داد که بهترین نانوکامپوزیت از نظر بازده‌ی فعالیت فوتوکاتالیستی نمونه سنتز شده با 5mg گرافن می باشد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید مس #نانوکامپوزیت اکسید مس-گرافن #خواص ساختاری #خواص اپتیکی #خواص فوتوکاتالیستی #متیلن بلو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)