پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
معصومه نجفی [پدیدآور اصلی]، حسین عشقی [استاد راهنما]
چکیده: ما در این پایان‌نامه به مطالعه مورفولوژی، خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی نمونه‌های متشکل از نانو ذرات اکسید نیکل خالص و آلایش یافته با مس و لیتیم رشد داده شده به روش اسپری پایرولیزیز پرداخته‌ایم. برای بررسی مورفولوژی، خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی بترتیب از دستگاه‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف‌سنجی، طیف نگاری نوری (UV-Vis.-NIR)، مشخصه‌یابی I-V و اثر سیبک استفاده کردیم. در نمونه‌های رشد یافته از پودر کلرید نیکل شش آبه به منظور تهیه محلول اسپری استفاده شده است. پارامترهای مورد بررسی ما در این تحقیق عبارتند از: حجم محلول، آهنگ لایه نشانی به همراه بازپخت آنها در حضور هوا، و سرانجام آلایش نمونه‌ها با اتم‌های مس (NiO:Cu) و لیتیم (NiO:Li).
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید نیکل #اسپری پایرولیزیز #نانو دانه ها #مورفولوژی #خواص ساختاری #خواص اپتیکی #خواص الکتریکی #خواص ترموالکتریک.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)