پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مریم غلامی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به اهمیت استفاده از سر فصل درسی موثر در یادگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجی یا زبان دوم ، این مطالعه با هدف بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ارائه دوره ای مطالب انجام شده است. با روش تئوری گراندد، محقق به لحاظ نظری از طریق مصاحبه با 15 معلم زبان انگلیسی در مدارس دولتی ، مفاهیم را نمونه برداری می کند. مصاحبه ها ضبط و رونویسی شده اند. سپس آنها با استفاده از کدگذاری باز، انتخابی و محوری تجزیه و تحلیل شده اند. علاوه بر مصاحبه ها، تکنیک یادداشت نویسی نیز برای جمع آوری داده های بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. فرایند جمع آوری داده ها تا زمان اشباع داده ها ادامه پیدا کرده، به عبارت دیگر، تا زمانی که داده های بیشتری منتشر نشود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تئوری گراندد، دو دسته عمده را نشان داد. مزایای ارائه دوره ای مطالب و تکنیک های ارائه دوره ای. طبقه اول شامل زیر مقوله های زیر است: 1) درونی سازی، 2) کاهش تنش و استرس،3) افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان، 4) عملکرد آموزشی به عنوان آموزش اصلاح شده، و 5) انگیزش. تکنیک هایی پیشنهاد شده جهت ارائه ی دوره ای مطالب درسی عبارتند از: 1) تکنیک های جهت تدریس خواندن به صورت دوره ای، 2) تکنیک های جهت تدریس آیتم های زبانی به صورت دوره ای. یافته های این مطالعه تاکید بر اهمیت یک برنامه آموزشی مناسب در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی است. بنابراین، یافته ها می توانند برای معلمان زبان، طراحان سرفصل دروس، و زبان آموزان و همچنین نویسندگان کتاب های درسی ارزشمند باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرفصل دوره ای #ادراک معلمان #تئوری گراندد #ایتم های زبانی #تکنیک ها
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)