پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
ناهید رحمانیان کوشکی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: پس از توسعه ی مهارت زبان خارجه، برخی از زبان آموزان دچار از دست دادن میزانی از مهارت زبانی خود می شوند. هدف این تحقیق، آشکار سازی تکنیکهایی می باشد که زبان آموزان برای حفظ مهارت زبانی خود به کار می برند. این تکنیکها از اظهارات پانزده شرکت کننده در زمینه ی موفقیتشان در حفظ مهارت زبانی، استخراج شده اند. در ابتدا، شرکت کننده ها از طریق روش نمونه گیری هدفمند و پس از آن از طریق روش نمونه گیری اسنوبال انتخاب شده اند تا مورد مصاحبه قرار گیرند. به علاوه، روش دیگری به نام یادداشت برداری جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، اظهارات شرکت کنندگان براساس روش تجزیه و تحلیل داده در روش تحقیق پدیده شناسی، مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. یافته ها نشان دادند که تکنیکهای آشکار شده،به شدت تحت اثر فاکتور انگیزه با دو بعد درونی و ابزاری بودند. هر بعد از فاکتور انگیزه شامل تکنیکهای متفاوتی می باشد که از طریق آنها زبان آموزان موفق به حفظ دانش زبانی خود شده اند. بنابراین، تکنیکهای آشکار شده را می توان به عنوان رمز موفقیت زبان آموزان در حفظ مهارت زبان خارجه دانست که این تکنیکها میتوانند توسط هر شخصی که نگران آینده ی مهارت زبانی خود می باشند، به کار گرفته شوند.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حفظ دانش زبانی #از دست دادن دانش زبانی #فرسایش دانش زبانی #پدیده شناسی #تکنیک ها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)