پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
ارس درگزنی [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: فیلتر ‌ذره‌ای و جابجایی میانگین دو روش موفق برای ردیابی اشیاء در رشته‌های تصویری هستند و هردو روش نقاط ضعف و قوتی دارند. مزیت های هر دو روش عبارتند از سرعت ردیابی در روش جابجایی میانگین و دقت ردیابی در روش فیلتر ذره ای. در این پایان‌نامه قصد داریم به منظور استفاده از مزیت های این دو روش، تلفیقی از هر دو روش فیلتر ‌ذره‌ای و جابجایی میانگین را پیشنهاد کنیم. این روش تلفیقی که با بکار بردن روش جابجایی میانگین در داخل فیلتر ذره ای باعث حرکت دادن ذره ها به سمت قله های محلی موجود در سطح احتمال می شود، امکان استفاده از ذره های کمتری برای ردیابی دست بصورت دقیق، مقاوم و سریع تر را فراهم می سازد زیرا جابجایی میانگین بکار رفته در فیلتر ذره ای بازده و کارایی نمونه برداری از سطح احتمال را افزایش می دهد. نتایج حاصل از ردیابی دست به روش تلفیقی نشان می دهد که این روش با استفاده از فقط 20% تعداد ذره های مورد نیاز در فیلتر ذره ای و با دو برابر سرعت نسبت به فیلتر ذره ای می تواند دست را با همان دقت و مقاومت فیلتر ذره ای ردیابی کند. هدف ما در نهایت از ردیابی دست با استفاده از روش تلفیقی، تشخیص اشاره دست در زبان اشاره است که این مهم به کمک استخراج مسیر حرکت دست در رشته های تصویری مربوط به دیتابیس زبان اشاره مورد استفاده حاصل می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ردیابی دست #فیلتر ذره ای #جابجایی میانگین #روش تلفیقی #تشخیص اشاره دست #زبان اشاره.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)