پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
امیر نبئی [پدیدآور اصلی]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، حسین مروی[استاد مشاور]
چکیده: مسئله دنبال کردن شیء در یک رشته ویدئویی یکی از مسائل مهم در شاخه ماشین بینایی محسوب می شود. هدف الگوریتمهای دنبال کردن شیء یافتن موقعیت شیء در فریمهای یک رشته ویدئویی می‌باشد و در بعضی از موارد هم این هدف شامل بدست آوردن اطلاعات دیگری از شیء مانند محدوده ناحیه ای که توسط شیء اشغال شده است نیز می شود. در یک سیستم دنبال کننده شیء یکی از مسائل مهم، طریقه بیان شیء می باشد. در این تحقیق روش جدیدی برای بیان شیء در دنبال کننده مبتنی بر انتقال میانگین پیشنهاد می گردد . در روش پیشنهادی علاوه بر اطلاعات رنگ که استفاده از آن در دنبال کننده مبتنی بر انتقال میانگین متداول است ، اطلاعات جهت و دامنه گرادیان را نیز به کار گرفته ایم. در بخش نتایج نشان می دهیم که چنانچه رنگهای به کار رفته در پس زمینه و شیء متحرک مشابه باشند دنبال کننده مبتنی بر اطلاعات رنگ ناموفق خواهد بود در حالی که روش پیشنهادی با موفقیت شیء را دنبال می کند. دنبال کننده دیگری که مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است، دنبال کننده مبتنی بر فیلتر ذره ای می باشد. در بخش بعدی این تحقیق، جهت بهبود سرعت و دقت عملکرد دنبال کننده مبتنی بر فیلتر ذره ای ، پیشنهاد می کنیم که بر روی بعضی از ذره ها، الگوریتم انتقال میانگین اعمال شود.نتایج آزمایشات انجام شده نشان میدهد با استفاده از این روش می توان به دنبال کننده سریعتر ودقیقتری نسبت به دنبال کننده مبتنی برفیلتر ذره ای متداول دست یافت. مقایسه این الگوریتم پیشنهادی با دنبال کننده انتقال میانگین هم نشان دهنده این مسئله است که دنبال کننده پیشنهادی در مواردی که دنبال کننده انتقال میانگین شیء را در اثر سرعت زیاد جابجایی آن گم می کند ، قادر به دنبال کردن شیء می باشد ضمن اینکه ویژگی مطلوب دنبال کننده انتقال میانگین یعنی سرعت بالای اجرای آن را تاحدود زیادی حفظ می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دنبال کردن شیء- انتقال میانگین – فیلتر ذره ای- هیستوگرام جهت گرادیان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)