پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
عرفان میرزایی [پدیدآور اصلی]، سعید خاقانی[استاد راهنما]، سعید علیتاجر [استاد مشاور]
چکیده: پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقدامات است که برای مقابله با تهدیدات طبیعی و انسان ساز قبل از بروز حادثه صورت می گیرد تا خسارت حوادث به حداقل کاهش یابد. پدافند غیرعامل در حوزه معماری، در برنامه ریزی، طراحی و ساخت که ارکان حفاظت معماری هستند مورد بررسی قرار می گیرد. توصیه هایی در زمینه جزئیات، فرم، حجم، سایت و عناصر سازه ارائه می شود. آرایش فضاهای ساختمانی و نحوه ارتباط آن ها با اطراف می تواند امکانات ویژه ای را برای نجات جان افراد ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد و کاهش آسیب پذیری گردد. پیش بینی فضایی امن به عنوان فضایی چند عملکردی برای هر ساختمان در زمان صلح و جنگ برعهده معمار می باشد همچنین وقوف بر ضرورت مفهوم پدافند غیرعامل و درک صحیح از آن مستلزم توجه دقیق به نتایج کارکردی پدافند غیرعامل در صنعت ساختمان است. حفظ و بقای انسان، افزایش امنیت روانی، محافظت از تاسیسات، تضمین تداوم تامین نیازهای حیاتی مردم در شرایط بحرانی. امکان ادامه ی فعالیت مراکز حیاتی و حساس. وکم هزینه بودن پدافند غیرعامل نسبت به دفاع عامل و تهاجم همگی از نتایج شاخص دفاع غیرعامل هستند و این پرسش را سبب می شوند که چگونه با استفاده از رویکرد پدافند غیرعامل و روابط و سازمان فضایی درست می توان مراکز تجاری را ایمن کرد؟ طراحی با هدف تعمیق مفاهیم دفاع غیرفعال و دخیل ساختن معیارهای مؤثر در پدافند غیرعامل، به پشتوانه پژوهشی کمی به روش تحلیلی و با تکیه بر مفاهیم نظری انجام گرفته است. رویکرد پدافند غیر عامل به عنوان یک استاندارد در ارتباط تنگاتنگ با دیگر استاندارد ها و اصول شهرسازی و معماری است و با رعایت اصول آن تمامی ضوابط دیگر نیز در برگرفته می شود. طراحی یک مراکز تجاری با رویکرد پدافند غیر فعال به وجود فضایی چند عملکردی می انجامد که هم خود در برابر تهدیدات مقاوم است و هم توانایی ارائه خدمت و حمایت از کاربران دایره نفوذ خود را داراست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پدافند غیرعامل #معماری دفاعی #مراکز تجاری #مجتمع چندعملکردی #بازار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)