پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سیده غزاله ابطحی [پدیدآور اصلی]، سعید خاقانی[استاد راهنما]
چکیده: زندگی شهرنشینی کنونی باعث بالا رفتن سطح رفاه مردم و افزایش اوقات فراغت آنها شده است. این مسئله مردم را به سوی مراکز خرید و همچنین مراکز تفریحی برای پر کردن اوقات فراغتشان می کشاند و کمبود چنین مراکزی در ایران و به خصوص استان نوپای البرز کاملا مشهود است. استان البرز از تنوع فرهنگی بالایی برخوردار است که در صورت عدم هدایت صحیح می تواند به معضلی اجتماعی تبدیل شود. در این پروژه سعی شده است تا با ایجاد یک مجموعه کامل تجاری، تفریحی و اجتماعی ، علاوه بر جمع آوری کالاهای مورد نیاز مردم در یک مکان ،به پرکردن اوقات فراغت آنها با بخش های مختلف تفریحی که باعث کاهش رفت و آمد های داخل شهری نیز می شود بپردازیم. همپنین در پی آنیم تا با استفاده از جنبه های سمبلیک معماری واصول خاطره انگیزی مجموعه پدید آوریم که مردم حس دلبستگی نسبت به آن پیدا کنند. برای رسیدن به این هدف، به دنبال آوردن سمبلی از هر قومیت و شهر نیستیم. بلکه می خواهیم مجموعه ای بنا کنیم که این تنوع فرهنگی را به یک کل واحد تبدیل کند. بنایی که حس نوستالژیک آیندگان این شهر را برانگیزد و با دیدن آن خود را متعلق به این خاک و بوم بدانند. برای رسیدن به این هدف به بررسی بازارهای سنتی و روند تغییر آن در جهان، تغییرات زندگی شهری و تاثیرگذاری بر کالبد بازار، مفهوم فراغت و تفریح و تحولات آن در قرن حاضر، شهرنشینی و لزوم برنامه ریزی اوقات فراغت برای کاهش اثرات مخرب آن، فضاهای شهری و تاثیر آن بر زندگی شهروندان، چارچوب های طراحی فضاهای باز شهری ، معیارهای کیفی سنجش فضا، نشانه شناسی معمار‌ی ، رابطه معماری و هویت، نمونه های موردی داخلی و خارجی،استانداردهای فضاهای تجاری، فرهنگی و اجنماعی و ... پرداخته ایم. اساس طراحی، جمع آوری عملکردهای مختلف و سازمان دهی به آنها در قالب یک مجموعه کالبدی است. این مجموعه در عین هماهنگی و یگانگی بین اجزا ترکیبی است از فعالیتها و کارکردهایی با ویژگی های متفاوت و در نتیجه می توان یکی از ویژگی های آن را انعکاس این ترکیب در نظر بیننده دانست. از ویژگی های اساسی این مجموعه زندگی و تحرک افراد در فضای آن می باشد و دیگر اینکه طرح این مجموعه باید بتواند زمینه مناسبی برای حداکثر برخورد اجتماعی بین انسانها را فراهم آورد. هدف کلی، طراحی مجتمع تجاری- اجتماعی در پیوند با فضای شهری می باشد و اهداف اختصاصی مورد نظر از دیدگاه خرد به شرح ذیل می باشد: • فضایی با تنوع کارکردی ، جذابیتهای فضایی و چند وجهی که اجازه همه رفتارهایی که یک فضای جمعی را برای افراد دلپذیر می کند، می دهد. • فضایی پویا و سرزنده و محیطی جهت پاسخگویی به نیازهای همه سنین. • فضایی با ویژگیهای معمارانه و استفاده از المانهای مختلف در تعریف فضاها. • فضایی با کالبد منعطف ، بنحوی که از تعلیق فضاهای باز و بسته شکل گرفته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مجتمع تجاری-تفریحی- اجتماعی #نشانه شناسی معمار‌ی #رابطه معماری و هویت #مفهوم فراغت و تفریح #معیارهای کیفی سنجش فضا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)