پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
صدف نبوی [پدیدآور اصلی]، مسعود طاهری شهرآئینی[استاد راهنما]
چکیده: بشر از دیرباز همواره در حال الهام گیری از طبیعت در ساخت و ساز خود بوده است.در طول تاریخ تکامل، هرگاه مسیر حرکت بشراز رفتار طبیعت فاصله گرفته ؛ سبب شده است پدیده های مشهودی به عنوان آسیب های طبیعی یا معضلات ویژه پدید آیند.پیروی او از طبیعت در آثار مهندسی و هنر معماری دیده می شود که موجب خلق آثار بسیار زیبا و گوناگونی شده است. معماری بیونیک به مفهوم الهام پذیری از طبیعت در طراحی بنا می باشد . معماران و طراحان ساختمان معتقدند که طرح های الهام گرفته از طبیعت می تواند در کاهش صدمات زیست محیطی تأثیر شایانی داشته باشد. برای توسعه و پرورش فرم های معماری که در طبیعت یافت می شوند، قوانین اساسی وجود دارد که می توان آنها را در اغلب ساختمان های بدیع و نوین معماری به کاربرد. مهارت در جذب و به کارگیری خصوصیات طبیعت و انتقال به درون آموخته های انسانی باعث ظهور گرایشی است که ریشه های آن از گذشته وجود دارد و در قالب معماری بیونیک بیان می گردد معماری وشهرسازی معاصر،شدیدا وابسته به اقتصاد،تکنینک ومقررات است،در این باب شهرسازی کلان شهر مشهد نیز از این مهم مستثنی نبوده و دست به گریبان مسایل متعدد و بغرنج زیست محیطی میباشد. در این راستا معماری و شهرسازی بیونیک به عنوان گرایشی طبیعت گرا مدل جدیدی را ارائه میدهد که میتواند انسان را دوباره باطبیعت پیوند دهد مفهوم پلازا درکلان شهر مشهد به کلی تغییرکرده است و میدانهای شهری دیگر فضایی مناسب برای تجمع شهروندان نیست. این در حالی است که با توجه به فشارهای روانی روزمره، نیاز به فضاهایی برای برقراری ارتباط بیشتر با طبیعت، انسان و فضای باز، بیش از پیش احساس می گردد و میدان های پرارزش طی دهه های گذشته در اثر بی توجهی رونق و سرزندگی خود را از دست داده اند. در این رساله با هدف بررسی مفهوم فضای شهری، مراحل و ابعاد مختلف تجلی کالبد شهری در تعاملات اجتماعی را با مطالعه میدان های شهری مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی کالبدی برای طراحی این فضاهای شهری، به منظور تقویت تعاملات اجتماعی شهروندان ارائه داده است و بابررسی اقلیم مشهد و نیازهای انسان به جهت اسایش حرارتی و رطوبتی طراحی پلازا با معیارهای طبیعت گرایانه به شکل چهارفصل و با خصلت های مختلف در عین یکپارچگی صورت گرفت. درپژوهش حاضر نگارنده سعی بر طراحی مرکز طب سنتی ایران و پلازای شهری با رویکرد بیوممتیک داشته است تا به این طریق به نوعی طب فراموش شده سنتی ایران رادر کنار زندگی شهری مردم معرفی کند. با کمک پلاگین گرس هاپر ونرم افزار راینو نظریه فرم یابی بهینه و پارامتری یا مولفه ای به معنای روند پیش گرفته با بهره گیری از متغیرهای قابل تغییر همراه با معرفی دسته ای از قوانین که توصیف کننده ایرادات و موانع شکل و فرم میباشد در پروژه فوق مطرح گردید و نتایج حاصل از آن درجهت بهینه کردن ساختمان به جهت استفاده از انرژی های طبیعی،سایه اندازی و میزان مصالح مصرفی بکارگرفته شد.که حاصل آن اشکال سه بعدی بر اساس داده های کاربر میباشد. هدف ازطراحی پروژه فوق معرفی معماری بیونیک به عنوان محصول ترکیب علم بیولوژی و تکنولوژی درعرصه طراحی بنا والبته فضاهای شهری، اهمیت محیط زیست و الگوهای برگرفته درآن می باشدازین روبا درنظرگرفتن مسائل زیباشناختی و استفاده ازانرژیهای تجدید پذیر و سیستم های هوشمند سازی ساختمان در نما سعی برتولید انرژی برای ساختمان و پلازاشده است. الهام گیری از فرم گیاهان مقاوم در اقلیم مشهد و مکانیزم حفظ رطوبت وتعدیل حرارتی درانها و همچنین مصالح نوین و هوشمند از مواردی هستند که ایده شکل گیری ایده های پژوهش فوق میباشند که در بهینه شدن ساختمان نقش اساسی دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : معماری #معماری بیونیک #معماری پایدار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)