پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
بهناز هوشیار آقاجانیان [پدیدآور اصلی]، حمیدرضا اطلس باف[استاد راهنما]
چکیده: شروع هر فرآیند طراحی نیازمند عاملی محرک است که توانایی هدایت فرآیند به مسیر درست را دارا باشد. نظریه پردازان عرصه طراحی از این عامل محرک که در ابتدای مسیر طراحی یاری رسان طراح برای پیشبرد راهبردهایش می باشد، با عنوان مولد اولیه یا کانسپت طراحی یاد می کنند. طراحان توانایی بهره بردن از عوامل متعددی برای انتخاب کانسپت طراحی را دارند که از میان آن ها می توان به عوامل مرتبط با سایت طراحی، عوامل مرتبط با موضوع طراحی و عوامل مرتبط با طراح و تجربه شخصی وی از طراحی اشاره نمود. موضوع اصلی پژوهش حاضر، شناخت کانسپت در معماری، نحوه ارتباط آن با طبیعت و استفاده از نتایج به دست آمده در طراحی مرکز آموزشی-فرهنگی برای کودکان می باشد. در این راستا در ابتدا با انجام مطالعات پیرامون فرآیند طراحی، جایگاه دقیق کانسپت در این مسیر شناسایی و چگونگی شکل گیری و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با بررسی نمونه های متعدد از معماری های شکل گرفته در ارتباط با موضوع طبیعت و تحلیل ساختاری آن ها، دسته بندی جامعی از انواع کانسپت هایی که از طبیعت قابل اقتباس می باشند، ارائه می شود. در نهایت با بررسی ویژگی های کودک، تأثیر محیط های طبیعی بر او و مؤلفه های معماری مؤثر بر ارتقای کیفی فضای کودک، بهترین و مناسب ترین نوع کانسپت که بر پایه ی طبیعت باشد، انتخاب شده است. بر اساس نتایج حاصل شده از این پژوهش، کانسپت باعث شکل گیری معماری یکپارچه ای می شود که در تمامی عرصه ها هماهنگ است. هم چنین طبیعت، به دلیل دارا بودن ویژگی های مثبت متعدد، منبع بسیار مناسبی جهت اقتباس کانسپت مورد نظر می باشد. از سوی دیگر این ویژگی های طبیعت تأثیرات مثبتی نیز بر کودک از نظر جسمی و روانی و رشد او در جنبه های مختلف شناختی، عاطفی-هیجانی، اجتماعی و ارزشی دارند. به همین جهت در این پژوهش سعی بر آن بوده تا با استفاده از کانسپتی که از طبیعت اتخاذ شده است، معماری منسجمی در دل فضای طبیعی برای کودک طراحی شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: فرآیند طراحی #کانسپت در معماری #کانسپت طبیعت #معماری مناسب کودک #کودک و طبیعت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)