پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
محمد رضا خلوتی [پدیدآور اصلی]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]، هادی عربشاهی [استاد راهنما]
چکیده: بررسی ترابرد الکترون ها در بلور ها و قطعات نیمرسانا در حضور میدان های الکتریکی قوی همواره یکی از موضاعات مورد توجه محققان و صنعت بوده است. در این پایان نامه خواص ترابرد الکترون ها در ترکیبات نیمرسانای کپه ای III-V در دو حالت پایدار و ناپایدار با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ترابرد الکترون ها در دیودهای بالستیک محاسبه و بررسی شده است. این محاسبات با استفاده از مدلی سه دره ای انجام داده شده است. در این مدل حرکت الکترون ها به صورت نیمه کلاسیک در نظر گرفته می شوند. همچنین فرآیندهای پراکندگی الکترون ها از اتمهای ناخالصی و فونون های شبکه گنجانده شده است. همچنین تاثیر تغییر تغییرات دما و میدان الکتریکی اعمالی شدید بر ترابرد الکترون ها در این مواد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش مونت کارلو #میدان های الکتریکی شدید #ترابرد الکترون #ترکیبات نیمرسانای III-V #حالت پایدار ترابرد الکترون ها #حالت نا پایدار ترابرد الکترون ها #دیود بالستیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)