پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
میلاد مرادی نادر آبادی [پدیدآور اصلی]، کیوان شعبانی مقدم [استاد راهنما]، هادی باقری[استاد راهنما]
چکیده: در رقابت های ورزشی این تصور وجود دارد که تیم هایی که در خانه و به عنوان میزبان، بازی می کنند دارای مزیت هستند. مزیت بازی در خانه، عامل مهمی است که ما می توانیم در رقابت های ورزشی در نظر بگیریم زیرا به ما این امکان را می دهد تا بدانیم میزبانی و بازی در خانه یا خارج از آن چه تاثیری بر نتایج رقابت های ورزشی می گذارد. مزیت بازی خانگی، یک پدیده جهانی است ولی از کشوری به کشور دیگر فرق می کند ویژگی های ذاتی فوتبال هر کشور مؤلفه های حیاتی هستند که می توانند به طور مستقیم در رقابت های ورزشی داخل زمین اثرگذار باشند. از این رو لازم است تحقیقاتی در کشورها و لیگ های مختلف انجام بگیرد تا بتوان به تدریج به عوامل زیرین این پدیده پرداخت .در این راستا هدف این تحقیق تحلیل اهمیت بازی خانگی بر نتیجه نهایی بازیها ست. این تحقیق با تحلیل آمار موجود بررسی می کند که آیا بازی در خانه می تواند به کسب نتایج بهتر در زمین ورزش منجر شود یا خیر. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و از نوع مطالعات گذشته نگر است و پژوهشگر می کوشد با بررسی نتایج لیگ های فوتبال، والیبال و بسکتبال ایران به تاثیر بازی در خانه بر کسب نتایج بهتر پی ببرد و عوامل احتمالی موثر بر این نتایج را بررسی نماید به منظور گردآوری داده ها از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رویداد ورزشی #رقابت ورزشی. میزبانی.ورزش قهرمانی #پیروزی و لیگ
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)