پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زهره میرشکاران [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، غلامرضا حاصلی [استاد مشاور]
چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی بانوان استان فارس می باشد که به روش آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل، مدیران، معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان فارس و چند شهرستان منتخب و ورزشکاران قهرمان در سطح استان بودند. در بخش کیفی به منظور شناسایی عوامل و ساخت پرسشنامه، از مطالعه پیشینه و مصاحبه با 14 نفر از مشارکت کنندگان در پژوهش که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند، استفاده استفاده گردید. از تحلیل محتوای مصاحبه ها و پیشینه ها، پنج دسته از عوامل را که شامل اجتماعی- فرهنگی؛ مالی – زیرساختی؛ فنی – ورزشی؛ منابع انسانی و ساختاری – مدیریتی بود، استخراج گردید. پرسنامه بین 30 نفر از افرادی که با ورزش قهرمانی در ارتباط بودند توزیع و جمع آوری شد. اولویت بندی عوامل از طریق روش های تصمیم گیری چند معیاره صورت گرفت. یافته های بخش کمی نشان داد که پنج عامل: حمایت اجتماعی، خانوادگی و مدیریتی از ورزشکاران و مربیان نخبه – امکانات، تجهیزات و فضاهای ورزشی و تمرینی استاندارد مورد نیاز ورزش قهرمانی بانوان در استان – استعدادیابی و نخبه پروری و گزینش اعضا به عنوان گام های متوالی تشکیل تیم های منتخب – وجود معلمان و اساتید ورزش و مربیان بازیکن ساز و طراحی و استقرار نظام جامع ورزش قهرمانی بانوان و آمایش ورزش استان با توجه به سند چشم انداز ورزش کشور از اولویت بالاتری نسبت به دیگر عوامل برخوردار هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استعدادیابی #استان فارس #توسعه #زیرساخت های ورزش قهرمانی #ورزش قهرمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)