پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
نیما صداقتی فر [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، علی همتی عفیف [استاد راهنما]
چکیده: توسعه ورزش والیبال در استان قزوین امری حیاتی است چراکه به‌عنوان یکی از استان‎های والیبال خیز ایران شناخته می‎شود و راه رسیدن به این توسعه نگاهی آینده‎نگارانه و راهبردی می‌باشد که در دل خود پیشران‎هایی با عدم قطعیت بالا جهت هدایت برای دستیابی به پیشرفتی همه جانبه دارد. هدف از تحقیق حاضر، آینده‎نگاری توسعه ورزش والیبال استان قزوین (سناریوهای راهبردی) بود. جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه مدیریت ورزشی، مربیان، بازیکنان، داوران بین‎المللی، اساتید دانشگاهی و صاحب‎نظران در زمینه آینده‎نگاری و ورزش والیبال بودند. برای نمونه آماری 10 نفر بصورت هدفمند و بصورت گلوله برفی انتخاب شدند. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و ترکیبی از روش‎های اسنادی و پیمایشی می‌باشد که داده‌های مورد نیاز آن بواسطه مصاحبه نیمه ساختاریافته و اکتشافی به‎دست آمده است که برای تعیین قابلیت روایی و پایایی مصاحبه‎ها از معیارهای پیشنهادی لینکولن و گوبا استفاده شده است و در نهایت کل این فرایند توسط اساتید متخصصی که در زمینه پژوهش کیفی دارای سابقه بودند بررسی و تایید شد. سپس از نرم‎افزار میک مک برای تحلیل سناریوهای سازگار و بررسی چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری پیشران‎ها نسبت به هم و سپس استخراج فضاهای سناریویی استفاده شده است. در نهایت 4 سناریوی سازگار و محتمل در ارتباط با آینده توسعه ورزش والیبال، شامل سناریوی استعداد طلایی، سناریوی استعداد نقره‏‏ای، سناریوی استعداد برنزی و سناریوی استعداد خاموش استخراج و توصیف شده است. پس از روایت هر سناریو و از طریق جمع‏بندی یافته‎های موجود در گروه خبرگان، توصیه‎های راهبردی در خصوص آینده توسعه ورزش والیبال قزوین برای مدیران و سیاستگذاران ذیربط ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آینده‎نگاری؛ توسعه ورزش؛ سناریو؛ راهبرد؛ ورزش والیبال
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)