پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حامد غائیبی سدهی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]
چکیده: هدف تحقیق حاضر، بررسی شرایط بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی مجموعه ورزشی آزادی می-باشد. تحقیق حاضر، از نوع تحقیقات میدانی و از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی مقطعی می باشد. به این منظور از میان جامعه آماری تحقیق (مجموعه ورزشی آزادی)، نمونه آماری (سالن 12 هزار نفری، استادیوم 78 هزار نفری، استخر مجموعه آزادی و بخش‌های اداری) به‌صورت هدفمند انتخاب گردید. سپس چک لیست های سنجش وضعیت بهداشتی، ایمنی (مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت) و زیست ‌محیطی (چک لیست دو گزینه ای و باز پاسخ) مجموعه‌های ورزشی بعد از هماهنگی با مسئولان و اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان، بصورت مصاحبه با مدیران و مشاهده از مجموعه ورزشی آزادی تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ی تحقیق از نرم‌افزار آماری SPSS-18 و Excel 2013 استفاده گردید. سپس از طریق آمار توصیفی، متغیر های اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و به صورت شکل و جدول نمایش داده شد. نتایج نشان داد که در بخش محیط زیست تماماً از لامپ های پرمصرف استفاده می شود، تمهیداتی جهت صرفه‌جویی آب انجام نگرفته، آبیاری در مجموعه به صورت سطحی می باشد، ترموستات تنظیم حرارت در تمام بخش‌های مجموعه وجود دارد و در نهایت آموزش و اطلاع رسانی در مورد مسائل زیست محیطی وجود ندارد. در بخش بهداشتی، دوره‌های بهداشتی برگزار شده، کیفیت آب آشامیدنی بر اساس استانداردهای بهداشتی می باشد، مکان فروش مواد غذایی در 83 درصد از مجموعه در شرایط خوبی می باشد و تعداد سرویس‌های بهداشتی در استخر، سالن 12 هزارنفری و بخش‌های اداری کافی می باشد، ولی در استادیوم 78 هزار نفری تعداد سرویس‌های بهداشتی کم می باشد. در مورد ایمنی مجموعه ورزشی، موقعیت تابلوهای راهنما مناسب می باشد ولی تابلوها از رنگ خوبی برخوردار نمی باشند، پنجره ها و حفاظ های درب ها در وضعیت خوبی می باشند، موقعیت قرارگیری راه روها و حائل ها مناسب می باشد و به دلیل وجود ایستگاه آتش‌نشانی در مجموعه مشکلی در هنگام ایجاد حریق نیست. نتایج تحقیق حاضر تأکید دارد که شرایط ایمنی در وضعیت مطلوبی می باشد، در بخش بهداشتی در وضعیت متوسط و نسبتاً خوب می باشد و در بخش زیست محیطی شرایط مطلوب نیست وضعیت می باشد؛ بنابراین به مدیران در مجموعه ورزشی توصیه می شود که با بررسی شرایط مجموعه راهکارهایی ازجمله، مکان‌یابی و بهبود کاستی های مجموعه، برگزاری کلاس های آموزشی و استفاده از افراد متخصص؛ را بیندیشند تا به بالا رفتن کیفیت در تمام بخش ها بینجامد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#وضعیت ایمنی #وضعیت بهداشتی #وضعیت زیست محیطی #مجموعه ورزشی آزادی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)