pg23
تیم فوتسال دانشگاه صنعتي شاهرود در مسابقات منطقه 9 با برد تیم های دامغان سمنان بجنورد و تساوی برابر تیم فردوسی مشهد و با 10 امتیاز به مقام قهرمانی رسي
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶

...