اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بمناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان ؛ تجلیل و قدردانی ازمدیر و کارشناسان حراست دانشگاه

گزارش تصویری | بمناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان ؛ تجلیل و قدردانی ازمدیر و کارشناسان حراست دانشگاه
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۱:۵۵:۲۴گزارش تصویری | بمناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان ؛ تجلیل و قدردانی ازمدیر و کارشناسان حراست دانشگاه

12345