اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | آیین تودیع و معارفه مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | آیین تودیع و معارفه مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸- ۱۳:۰۳:۲۸با حضور رئیس و معاونین دانشگاه صنعتی شاهرود مهندس سعید پندارپور به عنوان مدیر امور اداری دانشگاه صنعتی شاهرود معرفی شد.

12345