اخبار و رویدادها: گزارش تصویری  | تقدیر از مدیر و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه بمناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات

گزارش تصویری  | تقدیر از مدیر و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه بمناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۳:۲۹:۵۴مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات از مدیر و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود تقدیر شد

12345