اخبار و رویدادها: گزارش تصویری  | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در تشییع پیکر شهید محمدی

گزارش تصویری  | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در تشییع پیکر شهید محمدی
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۰:۵۳:۰۲گزارش تصویری | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در تشییع پیکر شهید محمدی

12345