اخبار و رويدادها: گزارش تصویری  | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در تشییع پیکر شهید محمدی
ورود به سايت

گزارش تصویری  | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در تشییع پیکر شهید محمدی
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۰:۵۳:۰۲گزارش تصویری | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در تشییع پیکر شهید محمدی

12345