صمد امامقلی زاده

استاد دانشکده مهندسی عمران

دکتری مهندسی آب

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید چمران اهواز
زمینه ها و علایق پژوهشی: هیدرولیک - هیدرولیک رسوب، هیدرولوژی، منابع آب، کیفيت آب
عضویت در مجامع علمی: عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران- عضو انجمن هیدرولیک ایران- عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب- عضو انجمن آبیاری و زهکشي ايران- عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعي استان سمنان
افتخارات علمی و اختراعات: استاد نمونه آموزشی سال 1397، پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتي شاهرود سالهای1394، 1393، 1392 و 1388، محقق نمونه سازمان آب و برق خوزستان در سال 1384
شرح مختصر (درباره):
دکتر صمد امامقلی زاده متولد شهر بابل بوده و دیپلم ریاضی و فیزیک خود را از آن شهر اخذ نمود. وی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در رشته سازه های آبی از دانشگاه شهید چمران اهواز به ترتیب در سال های 1380 و 1386اخذ نمود و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و از نظر تحقیقاتی در زمینه هیدرولیک، هیدرولیک رسوب و هیدرولوژی و نیز موضوعات مربوط به آب در ایران تمرکز دارد. همچنین نامبرده دارای 4 کتاب (تصنیفی، تالیفی و ترجمه)، و همچنین 46 مقاله ژورنالی به زبان انگلیسی و 40 مقاله ژورنالی به زبان فارسی، 15مقاله کنفرانسی خارجی و 62 مقاله کنفرانسی داخلی می باشد. سوابق اجرایی: ریس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود از سال 1397 تا کنون

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 65
محمد کیانپور کل خواجه (1400)، "بررسی اثر سد گتوند بر تغییر کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، مهدی پژوهش [استاد/ اساتید راهنما]،
محمدعلی رحیمی (1400)، "شبیه‌سازی سیلاب شهری شهر شاهرود با استفاده از مدل SWMM"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، غلامحسین کرمی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی دلقندی، زهرا گنجی نوروزی [استاد/ اساتید مشاور]
تکتم ایمانی (1399)، "بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه بابلرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی دلقندی، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]،
احمد یحیائی نیا (1399)، "آنالیز پایداری سد خاکی براساس تحلیل عددی و نتایج ابزار دقیق (مطالعه موردی سد دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی دلقندی [استاد/ اساتید مشاور]
ریحانه قربانیان (1399)، "برآورد تبخیر و تعرق منطقه تربت حیدریه با استفاده از سنجش از دور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]،
رضا محمدی نسب (1398)، "بررسی آزمایشگاهی الگوی سه‌بعدی جریان در اطراف تکیه‌گاه پل با شکل‌های مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی [استاد/ اساتید مشاور]
حسین تولائی (1398)، "بررسی روند تغییرات دبی قنوات منطقه شاهرود، با استفاده از روش من کندال پیش سفید شده بدون روند (TFPW-MK)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، حسن ترابی پوده، مهدی دلقندی [استاد/ اساتید مشاور]
فرشید طالبی حسن (1398)، "تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی لتیان با استفاده از نرم‌افزار Abaqus"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، محمد هادی موحدنژاد [استاد/ اساتید مشاور]
پژمان امینیان (1398)، "مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه دهانه ورودی بر عملکرد تونل های انتقال رسوب"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور]
رقیه جعفرپور (1398)، "شبیه سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدلWetSpa "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، حسین رحمتی [استاد/ اساتید مشاور]
بابک مجیدی کرائی (1398)، "بررسی روندتغییرات آب دهی و رسوب رودخانه مارون و پیش بینی آنها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، احمد احمدی [استاد/ اساتید مشاور]
نعمت الله خادمی (1397)، "ارزیابی روند رسوبگذاری سد شیرین دره با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS 4.1.0"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی [استاد/ اساتید مشاور]
زینت روحی ریسه (1397)، "برآورد گوگرد و ازت خاک در مزارع برنج استان مازندران با استفاده از مدل‌های بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی [استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور]
مرجان پیفلوش (1397)، "بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست دریچه کشویی با بستر سینوسی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، حسین میرزایی مقدم [استاد/ اساتید مشاور]
سحر رمضانی (1397)، "برآورد ضریب دبی سرریز مرکب با استفاده از مدل GEP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی [استاد/ اساتید مشاور]
حامد کبیری (1396)، "بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه زاینده‌رود با استفاده از نرم‌افزار CCHE2D"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، زهرا گنجی نوروزی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه درویش زاده (1395)، "بررسی مورفولوژی رودخانه زهره با استفاده از نرم افزار CCHE2D "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، محمد سیاری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجتبی میرزانبی خانی (1395)، "مدل‌سازی آبشستگی تکیه‌گاه پل با استفاده از مدل عددی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین خزیمه نژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علیرضا رضوی زاده (1395)، "تحلیل دینامیکی سد شهید رجائی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، رامین امینی [استاد/ اساتید راهنما]، اسماعیل محمودی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم حسین زاده (1395)، "روندیابی سیل رودخانه بازفت با استفاده از مدل عددی MIKE11"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، زهرا گنجی نوروزی، حسین صمدی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفی سادات نژاد (1395)، "بررسی آزمایشگاهی تأثیر رسوب گذاری بر روی ضریب دبی جریان سرریز اوجی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علیرضا رنجبر (1395)، "مدل سازی دبی- اشل و دبی- دبی رسوب رودخانه هراز با استفاده از مدل های MARS و GEP"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، راضیه کریمی دمنه [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سجاد قوش کرپی (1395)، "طراحی بهینه سیستم کنترل سیل سد کبودوال با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا گنجی نوروزی [استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهرزاد برزگر کلیجی (1394)، "شبیه سازی عددی جریان غلیظ با استفاده از مدل عددی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، امیر حمزه حقی آبی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید امین عبادی (1394)، "شبیه‌سازی بارش_رواناب حوضه آبریز شیرگاه با استفاده از مدل wms"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، حسن علی اصغرزاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
داود تن آسا (1394)، "مدل‌سازی عددی رسوبشویی مخازن سدها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، سید حسین حسینی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نسرین صمدی (1394)، "شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی سطوح زبر با استفاده از مدلFlow-3D "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده، فیروز قاسم زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
راضیه کریمی دمنه (1393)، "پیش بینی بار رسوب معلق سد کرخه به کمک برنامه ریزی بیان ژن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسعود باغبان حقیقی (1392)، "برآورد میزان رسوب حوضه سیج وآل به روشPSIAC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، عباس روحانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میثم ابوالخیریان (1392)، "تخمین رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، عیسی معروف پور، خلیل اژدری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محدثه ایزدی (1392)، "مدل‌سازی هیدرولوژی حوضه آبریز شیرین‌دره با استفاده از مدل SWAT"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، سمیرا اخوان [استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
وحیده شفیعی پور (1392)، "بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی لبه دار و بدون لبه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید راهنما]، فرزین سلماسی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضوانه خوری صالح آبادو (1392)، "شبیه سازی حرکت پتاسیم در خاک با کشت فلفل سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه ساغری (1391)، "مطالعه آلودگی خاک به نیتروژن به روش مدل سازی با کشت فلفل سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید علی شاهورانی (1390)، "شبیه سازی حرکت نیترات در خاک با کشت گوجه فرنگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری [استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا رحیمی (1390)، "بررسی کمی و کیفی سیلاب در منطقه ترود استان سمنان و روش های مدیریت آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی [استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
• ارزيابي راهکارهاي مناسب جهت جلوگيري از تجمع رسوب در داخل حوضچه مکش ايشتگاه پمپاژ ويس (اهواز) 1380/4/21 12 ماه سازمان آب و برق خوزستان خاتمه يافته
• بررسي و ارزيابي فلاسينگ تحت فشار در سدهاي مخزني 1388/6/21 12 ماه سازمان آب و برق خوزستان خاتمه يافته
• پيش بيني سطح آب زيرزميني دشت شاهرود با استفاده از مدل هاي استوکستيک و شبکه عصبي مصنوعي 1392/2/1 15 ماه سازمان آب منطقه اي سمنان خاتمه يافته
• شبيه سازي جريان عبوري از فلوم هاي گلوبلند با استفاده از مدل رياضي WINFLUME و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي 1388/3/15 8 ماه دانشگاه صنعتي شاهرود خاتمه يافته
• بررسي تاثير زاويه قرار گيري پره هاي مستغرق نسبت به جهت جريان در كاهش آبشستگي اطراف تكيه گاه پل 1395/12/2 10 ماه دانشگاه صنعتي شاهرود خاتمه يافته
مطالعه هیدرولوژی و طراحی سیستم انتقال آب حوضه آبخیز فرحزاد واقع در شهرستان شاهرود 1399/11/1 3 ماه شرکت تعاونی رودبار بسطام خاتمه يافته
• مطالعات جمع آوری سیلاب پارک علم و فناوری استان سمنان 1400/6/1 6 ماه پارک علم و فناوری استان سمنان خاتمه يافته
• مطالعات آبخیزداری حوضه گرگدره (دهملا) شهرستان شاهرود به مساحت 17000 هکتار 1399/6/1 12 ماه اداره کل منابع طبیعی آبخیزداری استان سمنان خاتمه يافته
مطالعه و ارائه راهکار در خصوص پیشگیری و رفع خطر سیلاب های شهری شاهرود 1397/7/4 ماه شهرداری شاهرود خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام...... رسوبشویی تحت فشار یک پدیده موضعی است وا ثر آن در سد بصورت محلی می باشد بنابراین از این روش زمانی استفاده می شود که بخواهند اطراف ورودی آبگیر نیروگاه را از رسوب خالی کنند. مشخصه این روش آن است که سطح اب مخزن تقریبا ثابت است . برای راندمان بهتر این روش بهتر است رسوبشویی زمانی انجام شود که سطح آب مخزن پایین باشد.بر اساس تجربیات بنده از رسوبشویی سد دز معمولا بعد از دو روز معمولا دیگر رسوبی بعد از باز نمودن دریچه تخلیه نمی شود... پس زمان انجام آن برخلاف رسوبشویی آزاد در واقعیت محدود است... شما سطح آب مخزن و دبی خروجی از مخزن به عنوان شرط مرزی باید به مدل تعریف کنی... هر چند هنوز مدلی به درستی بحث چسبنده بودن رسوب را نتوانسته مدل کندموفق باشید
پاسخ: با سلام و تشکر از شما و همه دانشجويانی که ابراز لطف کردند. با آرزوی موفقيت برای شما و همه دانشجویان با اخلاق و فعال علمی. موفق باشید
پاسخ: سلام به بخش تابلوی اعلانات مراجعه کنید
پاسخ: سلام
درخواست خود را به مدیر گروه منعکس کنید
(به نمایندگی از دانشجویان عمران آب غیر انتفاعی - 4/1/1391، 16:38:30)
پاسخ: با تشکر. موفق باشید.
پاسخ: سلام. ممنون از لطف شما. موفق باشید.
پاسخ: سلام- پروژه و آز را تاثير میدهم
پاسخ: سلام. به تابلو اعلانات مراجعه شود.
پاسخ: سلام. آدرس محل فروش:
تهران- خ کارگر شمالی، خ نصرت، خ دکت قریب نرسيده به خ
فرصت، پلاک 11
تلفن:
15-02166566510
پاسخ: سلام. خواهش می کنم موفق باشید