پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مرتضی قزل سوفلو [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، عبدالرضا ظهیری [استاد مشاور]
چکیده: رودخانه ها هر ساله میلیون ها تن مواد جامد و رسوبات را از سر چشمه تا مصب حمل می کنند. طرح و ساخت هرگونه تاسیسات ذخیره کننده از جمله مخازن و انحراف آب و عملکرد خوب آنها در گرو شناخت کمییت و کیفیت مواد حمل شده در جریان آب و تطبیق مشخصات طرح با وضع موجود و برنامه ریزی صحیح می باشد. در حال حاضر در نتیجه پر شدن مخازن سدها و کانال های انتقال از رسوبات، هزینه های زیادی به دولت و مردم تحمیل می شود. ساخت سد بروی رودخانه ها باعث قطع انتقال رسوب شده و شرایط جریان ورودی به سد را کاملا" تغییر می دهد چنانچه سد بر روی یک رودخانه حامل رسوب احداث شود بجا ماندن تمام یا بخشی از رسوبات در مخزن غیرقابل اجتناب است. در نتیجه بتدریج از حجم اولیه مخزن کاسته می شود و اگر پیش بینی ها و روش های کنترل مناسب انجام نگیرد ممکن است اثرات جبران ناپذیری در کاربرد مخزن داشته باشد. اکثر مخازن برای چندین منظور از جمله تامین آب شهری، آبیاری، برق آبی، کنترل سیلاب و ... برنامه ریزی می شوند. هر بخشی از مخزن برای یکی از منظورهای فوق اختصاص داده می شود. ممکن است از بین رفتن ظرفیت اولیه مخزن بوسیله رسوبات، اثرات مختلفی بر بخش های گوناگون مخزن گذاشته و سبب تغییرات نامطلوب در بهره برداری از مخزن شود. در این تحقیق به بررسی روند رسوبگذاری مخزن سد گلستان می پردازیم تا با پیش بینی دقیق الگوی رسوبگذاری سال های آتی، بتوانیم با جلوگیری و اقدامات پیش گیرانه از سرعت از بین رفتن مخزن سد که مهمترین بخش سد می باشد، بکاهیم. سد گلستان واقع در دوازده کیلومتری شمال شرقی گنبد کاووس استان گلستان می باشد. این سد از نوع خاکی همگن می باشد که حجم مخزن آن حدود هشتاد میلیون متر مکعب است. متاسفانه در سال 1380 در اثر وقوع سیل 18 میلیون متر مکعب آن بر اثر رسوبگذاری از بین رفت. در این تحقیق با استفاده از مدلGSTARS3.0 و BRISTAR مخزن سد گلستان مورد بررسی قرار گرفت. داده های ورودی مدل دبی، دبی رسوب، دما و اشل و همچنین دانه بندی خاک می باشند که با توجه به نحوه ورودی، به مدل داده شد. دو مدل پارامترهای متغیر یکسانی دارند که با تغیر این پارامترها به روش سعی و خطا، خطای مدل به حداقل رسیده و در آخر مدل برای دوره بعدی هیدروگرافی کالیبره می شود. در هر مرحله از کالیبراسیون ضرایب به گونه ای تعین می گردید که مقدار تابع خطای RMSE حداقل گردد. بعد از کالیبره شدن مدل روند رسوبگذاری در سال های آتی پیش بینی می شود. با توجه به پیش بینی های مدل حجم رسوبات 50 ساله برابر با 51.6 میلیون متر مکعب می باشد که حدود 60 درصداز حجم سد می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رسوبگذاری #سد گلستان 1 #مخزن سد #GSTARS3.0 #BRISTAR

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)