پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی قمی [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]
چکیده: برای بهره برداری مطلوب از بنادر، شناخت پدیده های هیدرودینامیکی و تأثیرات آن ها بر فرآیند های دریایی و ساحلی از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مهمترین پدیده های دریایی، رسوب گذاری و فرسایش در بنادر و اطراف آن است. ساخت بنادر در سواحل باعث قطع جریان رانه ساحلی شده و با گذشت زمان و پیشروی ساحل بالادست، آغاز کنارگذر رسوب از مقابل بندر، باعث ایجاد مشکل رسوب گذاری در بندر می شود. عدم سازگاری هندسه موجشکن بنادر، یکی از دلایل این مشکل است. هرساله لایروبی رسوبات انباشته شده بنادر، هزینه های بالایی را به بنادر وارد می کند. در این پژوهش ابتدا به بررسی روش های ایجاد سازگاری بنادر با کنارگذر طبیعی رسوب و اصلاح هندسی موجشکن بنادر با هدف کاهش رسوب گذاری پرداخته شده است. سپس به منظور بررسی وضعیت هیدرودینامیکی و مشکلات رسوبی بندر نوشهر، یکی از بنادر مهم شمالی کشورکه با مشکل رسوبگذاری در کانال دسترسی و دهانه بندر مواجه است، مدلسازی عددی دوبعدی در نرم افزار Mike21 صورت گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعات و مدلسازی های پیشین صورت گرفته در بندر نوشهر و مدلسازی صورت گرفته در این پژوهش، با شناخت عوامل موثر در رسوبگذاری این بندر، 4 سناریو با هدف کاهش این مشکلات، بررسی و مقایسه شد. در انتها سناریو شماره 4 با کاهش حدود 90 درصدی حجم لایروبی نسبت به وضعیت لایروبی سال های اخیر بندر نوشهر، به عنوان طرح بهینه انتخاب شد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: رسوبگذاری #کنارگذر رسوب #مدلسازی عددی #هندسه بندر #بندر نوشهر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)