پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
مهدی پولادوند [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، بهناز دهرآزما[استاد مشاور]، شاهین شاهسونی[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش سعی شده که با استناد به معیارهای جهانی انتخاب محل های دفع پسماندهای ویژه و هم چنین با استفاده از نظرات متخصصان آشنا با شرایط استان گلستان، مجموعه ای از معیارهای ضروری برای انتخاب محل دفع پسمانده های ویژه در استان فراهم گردد. این معیارها را می توان به صورت معیارهای اقلیمی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، خاک شناسی، اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی، و متفرقه طبقه بندی نمود. به منظور مکان یابی دفع پسمانده های ویژه در استان گلستان با بکارگیری GIS، معیار های فوق الذکر مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این معیارها ابتدا مناطقی که نباید به عنوان مکان دفع پسمانده های ویژه انتخاب شوند در مرحله حذفی با بکار گیری یک بافر مناسب حذف شده اند. سپس مناطق باقی مانده از مرحله اول یعنی مناطقی که بعد از عمل تعیین بافر برای مناطق نامناسب باقی مانده اند با توجه به ویژگی هایی که دارند امتیاز دهی می شوند. در مرحله آخر، مناطق باقیمانده از مراحل حذفی و امتیاز دهی با توجه به امتیاز کل، درجه گردی، مساحت، و فاصله از مراکز تولید پسماند ویژه مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت مناسبترین گزینه ها انتخاب شده اند. با عنایت به نتایج بدست آمده از ارزیابی معیارهای مختلف می توان نتیجه گرفت که مناسبترین گزینه ها برای دفع پسماندهای ویژه در استان گلستان در حوضه اترک مرکزی، که در شمال استان واقع شده است، قرار گرفته اند. در حوضه اترک مرکزی سفره آب زیر زمینی وجود ندارد و اگر در بخشی از منطقه یک جریان ضعیف زیرزمینی وجود داشته باشد بسیار شور خواهد بود. اندازه گیری های انجام شده بیانگر این است که هدایت الکتریکی آب در این منطقه از حدود 20000 تا 70000 میکروموس متغیر بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گلستان و پسماندهای ویژه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)