پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حمید بهنام راد [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: آنچه کسب و کارهای اینترنتی و نوپا به آن احتیاج دارند پیش بینی آینده با درجه تغییرات بسیار زیاد است. سوالی که پس از راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی مدیران شرکت را درگیر چالش می کند این است که منابع مالی محدود شرکت را در چه کانالی و با چه ترکیبی سرمایه گذاری کنند. یکی از حوزه های نیازمند توجه، برند کسب و کار است و میتوان سه کانال ارتباطات جمعی، ارتباطات نقطه فروش و ارتباطات دهان به دهان(بطور عمده از طریق تخفیف دهی) برای هزینه در حوزه برند در نظر گرفت. این پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش سیستمهای پویا مدلی ارائه دهد تا ارتباط کانال های هزینه در برند الکترونیک و متغیرهای ارزش ویژه برند الکترونیک را نشان داده و سبد مناسب هزینه ها را پیشنهاد دهد. این پژوهش به ارزیابی ارزش ویژه برند الکترونیک با بکار گیری روش پویایی سیستم ها کمک شایانی خواهد کرد و از این جنبه نوآورانه خواهد بود. قلمرو زمانی پژوهش از مهر سال 13۹6 تا خرداد سال 1398 و قلمرو مکانی شرکت‌ اینترنتی جیجو است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل استفاده شده توانایی قابل قبولی در تصمیم‌گیری برای انتخاب استراتژی‌های کلان سرمایه گذاری در ارتباطات برند الکترونیک برای بهبود ارزش ویژه برند الکترونیک را دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزش ویژه برند #ارزش ویژه برند الکترونیک #ارزش ویژه برند آنلاین #سیستمهای پویا #نوپا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)