پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی عسگری طبری [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: پژوهش‌های زیادی جهت انتخاب استراتژی بازاریابی مناسب با رویکردهای مختلف صورت گرفته است. ‌این موضوع از آنجا مدنظر قرار گرفته است که دستیابی به انتخاب بهتر با توجه به محیط پویا در کسب‌و‌کارهای امروز از جمله آرمان‌های سرمایه گذاران و مدیران استراتژی و بازاریابی در سراسر دنیا است. قلمرو زمانی پژوهش از آبان سال 13۹۵ تا بهمن سال 139۶ و قلمرو مکانی شرکت‌ اینترنتی بامیلو است. ‌این پژوهش سعی بر آن دارد که با استفاده از رویکرد سیستم‌های پویا استراتژی بازاریابی مناسبی را انتخاب کند. سابق بر‌این پتانسیل سیستم‌های پویا برای شبیه‌سازی محیط و تصمیمات سازمان‌ها بکار گرفته شده و مثمر ثمر واقع شده است. در‌اینجا از داده‌های بدست آمده از شرکت بامیلو و اطلاعات فضای کسب‌و‌کارهای مرتبط دیگر، که بصورت روزانه و طی دوره ۷ سال اخیر که ثبت شده‌اند، بکار گرفته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل استفاده شده توانایی قابل قبولی در تصمیم‌گیری برای انتخاب استراتژی‌های بازاریابی مناسب دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استراتژی بازاریابی #انتخاب استراتژی بازاریابی #سیستمهای پویا #بازاریابی آنلاین #فروشگاه‌ اینترنتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)