پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
عطیه طلوعی فرگوش [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: با گسترش اینترنت و رقابت شدید بین شرکت ها برای تصاحب سهم بازار بیشتر، احساس نیاز به بررسی محیط رقابتی اینترنتی بیشتر شده است که در نتیجه انتخاب استراتژی های بازاریابی برخط مناسب، از جمله مهمترین فعالیتهای شرکت ها گردیده است. این موضوع از آنجا مدنظر قرار گرفت که دستیابی به انتخاب استراتژی برخط با توجه به محیط پویا در کسب‌و‌کارهای امروز نیازمند تحلیلهای گاها پیچیده است و ‌این پژوهش سعی بر آن دارد که با استفاده از رویکرد سیستم‌های پویا استراتژی بازاریابی مناسبی را ارائه نماید. همچنین سیستم‌های پویا برای شبیه‌سازی محیط و تصمیمات سازمان‌ها در گذشته بکار گرفته شده و مثمر ثمر واقع شده است. . قلمرو زمانی پژوهش از مهرماه سال 1396 تا مردادماه سال 1397 و قلمرو مکانی، شرکت‌ اینترنتی بورسیکا است. در ‌این پژوهش از داده‌های تاریخی کسب شده از شرکت بورسیکا و اطلاعات فضای کسب ‌و‌کارهای برخط استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که مدل ارائه شده توانایی قابل قبولی در انتخاب استراتژی‌ بازاریابی برخط دارد. در نتیجه به این مهم می رسیم که برای تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل در صورت سرمایه گذاری روی استراتژی تبلیغات نتیجه مطلوبی به همراه خواهد داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازاریابی برخط #سیستم پویا #اینترنت #استراتژی بازاریابی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)