پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
میثم ذوقی [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: وظیفه یک سیستم تایید امضاء پذیرفتن امضاء اصلی و رد امضاء جعلی می باشد. سیستم های موجود امضاءها را توسط ابزارهای الکتریکی از قبیل صفحه رقومی کننده ثبت می کنند. این امضاءها به صورت رشته زمانی در زمان حقیقی ذخیره می شوند، که به امضاء برخط معروفند. یک سیستم تایید امضاء برخط با استفاده از مدل پیشگوئی کننده خطی در ترکیب با تکنیک بخش بندی امضاء در این کار ارائه می شود. هر دنباله زمانی- مکانی یکنواخت امضاء با دو عنصر (xj,yj) تشکیل یک ماتریس را می دهد. بعد از پیش پردازش لازم از الگوریتم اصلاح شده پیچش زمانی پویا بمنظور بخش بندی- مختصات استفاده می شود تا تطابق بین امضاء تست ورودی و امضاء مرجع را بیابد. متعاقبا، یک مدل پیشگوئی کننده خطی چند متغیره بکار گرفته می شود تا ضرایب هر بخش را استخراج کند و بردار ویژگی هر امضاء را بسازد. این بردارها سپس بسوی شبکه عصبی پس انتشار می روند، تا ضرایب شبکه را با استفاده از نمونه های آموزشی هر کاربر طی فرآیند آموزش مشخص سازد. در انتها، نرخ کارآیی سیستم با استفاده از مجموعه امضاءهای تست برای هر کاربر ارزیابی می شود. ما در این پایان نامه از دو پایگاه داده SVC2004 و پایگاه داده جمع آوری شده ایرانی برای ارزیابی الگوریتم استفاده می کنیم. پایگاه داده خارجی شامل 40 کاربر و از هر کدام 20 نمونه امضاء اصلی و 20 نمونه امضاء جعلی می باشد. پایگاه داده جمع آوری شده نیز شامل 50 کاربر با 25 امضاء اصلی و 15 امضاء جعلی می باشد که طی مدت 3 ماه جمع آوری شده است. صحت درستی سیستم برای جعل حرفه ای برای پایگاه داده های SVC2004 و پایگاه داده جمع آوری شده ایرانی ، بترتیب، 80% و 90% می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تایید امضاء برخط #پیچش زمانی پویا #پیشگوئی خطی چند متغیره #شبکه عصبی پس انتشار #جعل حرفه-ای.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)