پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
جواد رجبی اول [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، حسین مروی[استاد مشاور]
چکیده: امضای افراد یکی از روشهای تأیید هویت فرد در مناسبات مختلف بویژه در حوزه اقتصادی است. وظیفه یک سیستم تأیید امضاء پذیرفتن امضاء اصلی و رد امضاء جعلی می باشد. امضاهای برخط امضاهایی هستند که توسط ابزارهای الکترونیکی از قبیل صفحه رقومی کننده ثبت می شوند و امضاء به صورت رشته زمانی در رایانه ذخیره می شود. در این نوع امضاء علاوه بر اطلاعات مکانی، اطلاعات زمانی از قبیل سرعت، شتاب و ... نیز حفظ می شود. در این پایان نامه روی امضاهای اصلی و جعلی موجود در پایگاه داده SVC2004 پیش پردازش هایی مانند نرمالیزه کردن امضا، حذف چرخش، هموارسازی و ... صورت گرفته و 72 ویژگی از هر امضا استخراج می شود. سپس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO به تشخیص امضاء اصلی از جعلی می پردازیم. ابتدا با اعمال 72 ویژگی نرخ خطای یکسان سیستم تأیید برابر با 5/11% (5/11%=EER) بدست می آید. با حذف ویژگی های کم اهمیت توسط الگوریتم PSO و استفاده از ویژگی های با اهمیت تر که تعداد آنها به 48 تا می رسد، 25/10%=EER دست می یابیم. قابل ذکر است که نتایج فوق با نتایج مربوط به تیم های شرکت کننده در اولین مسابقه بین المللی تایید امضاء مقایسه شده که در بهترین حالت حائز رتبه 5 شده است. ویژگی های با اهمیت بیشتر تعیین می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تایید برخط امضاء #استخراج ویژگی #الگوریتم بهینه سازی اجتماع پرندگان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)