پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی قاسمی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: در سال های اخیر با افزایش استفاده از اینترنت استراتژی های بازاریابی در محیط مجازی مورد توجه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است و پژوهش ها در زمینه بازاریابی و استراتژی های بازاریابی در محیط های مجازی رو به افزایش است، اما تحقیقات منظمی برای سنجش استراتژی مناسب برای هر یک از صنایع جهت ورود به تجارت الکترونیکی صورت نگرفته است. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی استراتژی های بازاریابی در رسانه های اجتماعی و رتبه بندی استراتژی ها بر اساس معیارهای عملکرد بازاریابی با استفاده از روش فازی اعداد Z در صنعت گوشی تلفن همراه می پردازد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر هدف توصیفی و پیمایشی بوده و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق توسط دو گروه پاسخ دهنده جمع آوری شده است.گروه اول متخصصان و اساتید دانشگاهی می باشند که در تنظیم پرسشنامه و اعمال ضرائب برای شاخص ها همکاری نموده اند و گروه دوم اصحاب رسانه، متخصصان ، فروشندگان و اهالی فن بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و در جمع آوری از طریق پرسشنامه مشارکت کرده اند . ضریب آلفای کرونباخ بالای 0.7 برای تمامی متغیرهای پایایی پژوهش را مورد تایید قرار می دهد . به عنوان نتیجه تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که در صنعت گوشی تلفن همراه استفاده از استراتژی های تعاملی برای پیاده سازی یک استراتژی بازاریابی مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین ایجاد پروفایل برای کاربران و سفارشی سازی محصول می تواند مزیت رقابتی را برای شرکت های فعال در این صنعت به همراه داشته باشد. استراتژی های تلفیقی با توجه به انعطاف پذیری آن بهترین استراتژی در میان همه استراتژی ها در این پژوهش انتخاب شده است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استراتژی بازاریابی #معیار های عملکرد بازاریابی #رسانه های اجتماعی #سفارشی سازی محصول #اعداد Z

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)