پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مجید زارعی [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه مسئله طراحی شبکه یک زنجیره تامین به‌همراه فروشگاه های موقت که می توانند برای چند هفته یا ماه در بازار باز شوند، مورد بحث قرار گرفته است. این مدل چند دوره ای چند سطحی به-همراه مدیریت موجودی بوسیله برنامه ریزی عدد صحیح مختلط صفر-یک مدل سازی می شود. طراحی مسئله شامل انتخاب فروشگاه های موقت برای برپایی بر اساس کیفیت آن ها و شبکه توزیع کالا برای ارضای تقاضا به همراه هدف حداقل کردن هزینه ها که شامل حداقل کردن هزینه حمل و نقل در تمامی سطوح، هزینه راه اندازی فروشگاه های موقت و هزینه انبارداری و سفارش های عقب افتاده است. در مدل ارائه شده تقاضای مشتری و مقدار کالای توزیع شده از فروشگاه های موقت در منطقه مشتری غیرقطعی بوده و با استفاده از رویکرد سناریو محور که در آن چندین سناریوی گسترده با سطوح احتمال مربوط به توصیف رخداد خروجی‌های مشخص بکار گرفته شده، مدل سازی و قطعی می شود. در ادامه روش محدودیت اپسیلون جهت حل مدل دو هدفه به کار رفته است و بهینه ترین جواب های مسئله را در نظر گرفته ایم. در پایان یک مثال عددی برای تحلیل نتایج از مدل ارائه شده، بیان شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طراحی شبکه زنجیره تامین #عدم قطعیت #فروشگاه های موقت #بازاریابی چریکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)