پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محدثه ایزدی [پدیدآور اصلی]، خلیل اژدری[استاد راهنما]، سمیرا اخوان [استاد راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد مشاور]
چکیده: مدل‌های شبیه‌ساز در طول چند دهه اخیر جایگاه خاصی در دانش بشری به خود اختصاص داده و کمک فراوانی به عنوان ابزار مدیریتی، پایه‌ای و اجرایی ایفا کرده‌اند. از توانایی‌های این مدل‌ها درک بهتر عوامل موثر در فرآیندهای هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز و پردازش حجم بالای داده‌ها در مدت زمان کوتاه می‌باشد. در این تحقیق از مدلSWAT، برای شبیه‌سازی رواناب و رسوب حوضه شیرین‌دره استفاده شده است. از انجا که پارامترهای ورودی مدل زیاد و در نتیجه مقدار خطا و عدم قطعیت در آن بالا می‌باشد، مدل به واسنجی و آنالیز عدم قطعیت نیاز دارد. به همین دلیل از مدل SWAT_CUP و الگوریتم SUFI_2 استفاده شد. برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل از رواناب ایستگاه‌های هیدرومتری قتلیش و قلعه‌بربر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل SWAT در شبیه‌سازی رواناب حوضه در ایستگاه قتلیش به طور رضایت‌بخشی عمل نموده است. ضریب تبیین 62% = R2 و ضریب نش _ساتکلیف 55% = NS در دوره واسنجی حاکی از رضایت بخش بودن نتایج شبیه‌سازی است. مقدار ضریب تبیین 52%=R2 در دوره اعتبارسنجی نیز رضایت‌بخش می‌باشد. مقدار ضریب تیین 37%=R2 و37% = NS در مورد رسوب این ایستگاه رضایت‌بخش نیست و نیاز به اجرای مجدد مدل و در نظر گرفتن اطلاعات ورودی بیشتری می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در صورت وجود آمار و اطلاعات کافی از یک دوره طولانی می‌توان نتایج خوبی را برای شبیه‌سازی حوضه‌ها بدست آورد و مدیران اجرایی می‌توانند با تکیه بر این اطلاعات و مدل‌ها، روش‌های پیش‌گیری مناسب در زمان مناسب را در نظر گرفته و حوضه و مردم را از خطراتی مثل سیل و اثرات آن و خشکسالی‌ها تا حدودی حفظ کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#SWAT #رواناب #رسوب #مدل‌سازی #شیرین‌دره.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)