پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سبحان خواجه نامقی [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد راهنما]، مصطفی نظری[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به کاربرد زیاد آب‌شیرین‌کن‌های حرارتی تمایل زیادی به شبیه‌سازی رفتار این دستگاه‌ها وجود دارد که بیشتر پژوهش‌ها روی مدل‌سازی رفتار پایا متمرکز بوده اما برای طراحی دستگاه‌های کنترلی و بررسی عملکرد آن‌ها نیاز به مدل‌سازی رفتار ناپایا نیز داریم. همچنین مطالعات بسیار کمی به نحوه خاموش شدن آب‌شیرین‌کن و اثرات آن پرداخته‌اند. در این پژوهش مدل‌سازی عددی پایا و ناپایا، آب‌شیرین‌کن چند اثره همراه با ترموکمپرسور (MED-TVC) در مقیاس صنعتی با چهار افکت، یک کندانسور و یک ترموکمپرسور موردبررسی قرارگرفته شده است. از روش گام و مرتبه متغیر (VSVO) برای حل معادلات دیفرانسیلی استفاده‌شده است. هر اواپراتور به سه فاز بخار، لوله‌ها و آب‌نمک تقسیم‌شده است و برای هرکدام از این فازها معادلات بقای جرم و انرژی در شرایط ناپایا نوشته‌شده است. مدل پایا و ناپایا با داده‌های تجربی اعتبار سنجی شده است. مؤلفه‌های دما، دبی بخار، دبی آب‌نمک و ارتفاع آب‌نمک در مدل‌سازی عددی حالت ناپایا در هنگام راه‌اندازی، پایا شدن و خاموش شدن دستگاه موردمطالعه قرار گرفتند. در ادامه نیز همچنین اثر کنترل‌کننده فازی نیز در دستگاه نشان‌داده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین تغییر دبی آب‌نمک بعد از خاموشی در افکت آخر است که به میزان %42 افزایش می‌یابد همچنین بیشترین تغییر در ارتفاع آب‌نمک در افکت اول است که بعد از 800 ثانیه به 11 برابر حالت‌پایا خواهد رسید که موجب پدیده طغیان و آسیب‌های احتمالی خواهد شد. همچنین با افزایش یا کاهش در فشار بخار محرک و دما آب دریا، کنترل‌کننده فازی ارتفاع آب‌نمک افکت‌ها را به حالت اسمی قبلشان برمی‌گرداند. این سری نتایج تنها با مدل کردن ناپایای سیستم همراه با روشن و خاموش کردن آن و ایجاد یک کنترل‌کننده به دست می‌آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آب‌شیرین‌کن‌های حرارتی #مدل‌سازی رفتار ناپایا #آب‌شیرین‌کن چند اثره همراه با ترموکمپرسور (MED-TVC) #روش گام و مرتبه متغیر (VSVO) #معادلات بقای جرم و انرژی #کنترل‌کننده فازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)