پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علیرضا رضوی زاده [پدیدآور اصلی]، صمد امامقلی زاده[استاد راهنما]، رامین امینی[استاد راهنما]، اسماعیل محمودی [استاد مشاور]
چکیده: آب یکی از مهم ترین مواد حیاتی است که بشر از ابتدای خلقت با روش های گوناگون سعی در حفظ آن داشته و هر جا که آب به‌اندازه کافی یافت می شد، تمدن نیز شکل می گرفت. سد یکی از ابزارهایی است که انسان برای حفظ این ماده حیاتی ابداع کرد و از آن استفاده های جانبی دیگری نیز ازجمله تولید انرژی به عمل آورد. سدسازی ابتدا با سدهای کوچک آغاز شد اما با پیشرفت فنّاوری سدهای بزرگ‌تر ساخته شدند. با تخریب سدهای عظیم امروزی علاوه بر خسارت مالی، در پایین‌دست سد در صورت وجود روستاها و مناطق مسکونی خسارت جانی جبران‌ناپذیری به وقوع می‌پیوندد. لذا مهندسین و محققین همیشه در پی تحلیل دقیق تر این سازه های عظیم بوده و هستند. یکی از علل شکست و تخریب این سدها زلزله است، که باید فشار آب مخزن موجود در اثر زلزله به سازه به‌طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد. به‌منظور محاسبه دقیق فشار آب مخزن به بدنه سدهای بزرگ لازم است علاوه بر فشارهای هیدرو استاتیک، اثرات فشار هیدرودینامیکی در حین زلزله نیز به‌صورت مناسب برآورد گردد. تحلیل دینامیکی سدهای بتنی قوسی در مقابل زلزله نسبت به ساختمان ها دارای پیچیدگی بیشتری است، این پیچیدگی به علت اندرکنش آب مخزن و سازه است. در اثر زلزله تغییرات فشار و اثرات هیدرودینامیک ناشی از آن بر روی سد و پی از موارد ضروری و مهمی است که باید در تحلیل دینامیکی مورد بررسی قرار بگیرد. در گذشته روش های زیادی برای بررسی فشار هیدرودینامیکی وجود داشته است که به دو روش کلی تحلیلی و تجربی تقسیم می شوند که هرکدام با فرض های ساده شونده ای همراه بودند و علت امر این بود که شناخت دقیقی نسبت به مسئله نداشته و آن را بی اثر فرض می کردند. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، روش های قدیم جای خود را به روش های نوین دادند. در روش های جدید لازم است که محدودیت ها و فرض های ساده کننده تا جایی که ممکن است حذف نشده و در محاسبات تاثیر داده شوند تا نتایج دقیق و واقعی تری بدست آید. در پژوهش حاضر و با استفاده از نرم افزار ANSYS15 تحلیل دینامیکی روی سد شهید رجایی ساری انجام شده و نتایج حاصل از آن در زمینه فشار هیدرودینامیک با روش های تجربی موجود مقایسه و در پایان این نتیجه بدست آمده که روند کلی روش های قدیمی انطباق نسبتا خوبی با روش عددی دارد و در زمینه پایداری و مقاومت سد با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مدل سازی و تحلیل عددی سد با کانتورهای تنش و کرنش می توان نتیجه گرفت که به سد شهید رجایی با وقوع این زلزله خسارت زیادی وارد نمی شود و بدنه و پی سد تحمل بار وارده توسط این زلزله را دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سد شهید رجائی #تنش #کرنش #زلزله #تحلیل دینامیکی #فشار هیدرودینامیک #ANSYS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)