پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مهدی سعیدیان [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، رمضان رمضانی اومالی[استاد راهنما]، خالد حسامی آذر [استاد راهنما]
چکیده: سد مخزنی شهید رجایی در 40 کیلومتری جنوب شهر ساری و بر روی رودخانۀ تجن احداث شده است. ناحیۀ مورد مطالعه شعاع 100 کیلومتری از ساختگاه سد شهید رجایی می باشد که دامنۀ شمالی و جنوبی البرز خاوری و بخشی از ایران مرکزی را در بر می گیرد. در این تحقیق گسل های محدودۀ مطالعاتی در دو حوزۀ 30 و 100 کیلومتری مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام گرفته در حوزۀ 30 کیلومتری، منجر به شناسایی و معرفی گسل های مرگاو، تلاوک، شالمک، مجید، ولیک بن، جورجاده، خرم آباد و زیرآب با سازوکار غالب معکوس و گسل سوخته سرا با سازوکار غالب امتدادلغز چپ بر گردید. در بررسی های صورت گرفته بر روی زمین لرزه های به وقوع پیوسته در محدودۀ مورد مطالعه، ژرفای 2±11 کیلومتر به عنوان لایۀ لرزه زا در نظر گرفته شد. طی مطالعات انجام یافته بر روی گسل های شمال البرز، خزر و مشا در شعاع مطالعاتی، گسل شمال البرز و خزر به سه قطعه و گسل مشا به دو قطعه تفکیک گردیدند. با ارزیابی حریم گسلش (عرض پهنۀ گسیختگی) برای گسل های محدودۀ مورد بررسی، پهنۀ گسیختگی گسل شمال البرز بخش قابل توجهی از مخزن سد شهید رجایی را در بر می گیرد. شهرهای ساری، قائم شهر، نکا و بهشهر نیز در پهنۀ گسیختگی گسل خزر قرار می گیرند. درجه بندی فعالیت گسل ها براساس بُعد فرکتالی گسلش و زمین لرزه نشان داد که گسل های شمال البرز، دامغان، بادله، لَله بند، سوخته سرا و گرمسار دارای درجه فعالیت بالا می باشند. با درجه‎بندی فعالیت گسل ها براساس گشتاور لرزه ای و نرخ لغزش، گسل های دامغان و مشا دارای میزان لغزش کم و در نتیجه مسبب زمین لرزه های بزرگ با دورة بازگشت طولانی خواهد بود. با توجه به نتایج نقشۀ پهنه بندی پتانسیل لرزه زایی می توان گفت که در بخش جنوبی ساختگاه سد شهید رجایی، پهنه ای با پتانسیل لرزه زایی بالا وجود دارد که در ارتباط با گسل های فعال و لرزه زای آستانه، فیروزکوه و مشا می باشد. با تحلیل خطر زمین لرزه به روش تعیینی، قطعۀ شمارۀ دو گسل شمال البرز با توان لرزه زایی 8/6=Ms، دارای بیشینه مقادیر شتاب افقی و قائم به ترتیب معادل g48/0 و g34/0 می‎باشد. در تحلیل خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی، شتاب افقی و قائم در دورة بازگشت 100 ساله (معادل با عمر مفید سد) به ترتیب معادل g25/0 و g12/0 می باشد. همچنن نتایج این مطالعه نشان داد که لرزه خیزی القایی عمدتاٌ در اثر کاهش تراز آب به وقوع می پیوندد و این زمین لرزه ها در بخش جنوبی ساختگاه سد و در مجاورت گسل شمال البرز فراوانی بیشتری دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سد شهید رجایی #ساری #حریم گسلش #گشتاور لرزه ای #زمین لرزة القایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)