پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی عباسی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: استفاده از روش های ژئوفیزیکی . اندازه گیری خصوصیات فیزیکی سنگ های زیرسطحی راه‌حل مناسبی برای بررسی ساختارهای زیرسطحی و اکتشاف ذخایر مدفون در زیرزمین از قبیل نفت، گاز، آب و موادمعدنی هستند. روش گرانی سنجی به دلیل سادگی در برداشت و تفسیر و کم‌هزینه بودن از جمله روش های پرکاربرد ژئوفیزیکی است؛ که برای اکتشافات مقدماتی به کار می رود. با توجه به این که آنومالی‌های گرانی ناشی از اختلاف چگالی طبقات و غیرهمگن بودن آن‌ها است، از روش گرانی سنجی برای مطالعه آنومالی‌های گرانی استفاده می شود. سولفات سدیم یک ماده معدنی کاربردی است؛ که در محیط های تبخیری تشکیل می شود. محدوده سولفات سدیم گرماب در جنوب شرق شهر سمنان واقع‌شده است. با توجه به این‌که سولفات سدیم با لایه های رسوبی اطراف آن اختلاف چگالی محسوسی دارد و چگالی آن بالاتر از سنگ های اطراف است؛ از روش گرانی سنجی استفاده شد. داده های گرانی سنجی محدوده معدنی گرماب سمنان با استفاده از دستگاه گرانی سنج CG5 در چندین پروفیل اندازه گیری و سپس تصحیحات لازم بر روی‌داده‌ها انجام شد. در این مطالعه ارتفاع های بهینه برای ادامه فراسو تخمین زده شد. برای این منظور، ادامه فراسو تا ارتفاع های مختلف روی نقشه بوگه اعمال شد و در نهایت یک ارتفاع بهینه تخمین زده شد. برای این که مقایسه بهتری برای جداسازی آنومالی ها صورت گیرد؛ از روش روند سطحی نیز برای جداسازی استفاده شد و با نقشه های آنومالی باقی‌مانده ادامه فراسو مقایسه انجام شد، عمق آنومالی های گرانی با استفاده از روش اویلر تخمین زده شد و همچنین با استفاده از نرم افزار Geosoft داده‌ها به صورت دو‌بعدی مدل‌سازی شد؛ که با این روش شکل آنومالی ها تخمین زده شد. عمق توده حدود 30 تا 60 متر به دست آمد و 4 نقطه برای حفر گمانه پیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گرانی سنجی #اویلر #ارتفاع بهینه #مدل‌سازی #گرماب #سولفات سدیم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)