پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
زکیه نخعی پناه خلیل آباد [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محمدرضا بصیرنژاد [استاد مشاور]
چکیده: معدن کاری از جمله خطرناک ترین فعالیت ها در سراسر جهان است که همیشه با حوادث مختلف، آسیب ها، از دست دادن جان و خسارت همراه است. خطرات ایمنی، بهداشت و زیست-محیطی فراوانی در معادن سنگ ساختمانی وجود دارند که غفلت از آن‌ها و عدم برنامه‌ریزی برای کنترل آن ها می‌تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. بنابراین، ارزیابی ریسک اهمیت به سزایی در این معادن دارد. پایان‌نامه حاضر با هدف جلوگیری از وقوع یا تکرار مجدد حوادث پرهزینه، در قالب ارائه الگویی برای مدیریت ریسک، اقدام به شناسایی خطرات، ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک کرده است تا بتواند تاثیر شایانی در شناسایی علل ریشه ای حوادث و انتقال درس های حوادث به سایر واحدهای معدنی داشته باشد. پس از انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات درباره علل خطرات، قضاوت از طریق پرسش نامه توسط متخصصان مربوطه انجام شده است. سپس کلیه علل حوادث شناسایی شده و در قالب رویدادهای نهایی، میانی و اساسی در یک ساختار بالا به پایین درخت مانند در 4 گروه اصلی خطرات مربوط به ماشین‌آلات حمل و بارگیری، تجهیزات الکتریکی، نیروی انسانی و دستگاه سیم برش مرتب شده است. با توجه به مدل درختی، برای وزن دادن به علل ریشه ای از تئوری فازی بهره گرفته شد تا در نهایت احتمال وقوع برای هر رویداد اساسی و رویدادهای نهایی به دست آید. سپس برای محاسبه شدت پیامد هریک از رویدادهای نهایی از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی استفاده و ماتریس ریسک برای رویدادهای نهایی به وجود آورنده ریسک در معادن سنگ ساختمانی تشکیل شده است. نتایج نشان داده که بحرانی ترین خطرات مربوط به نیروی انسانی و خطرات مربوط به دستگاه سیم برش است، خطرات مربوط به ماشین آلات و خطرات مربوط به تجهیزات الکتریکی در رتبه های پایین تر قرار گرفتند. در نهایت با توجه به روش های کنترلی پاسخ های مناسبی برای کنترل ریسک ها ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت ریسک #تحلیل درخت خطا #تئوری فازی #معادن سنگ ساختمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)