پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمدرضا عامری سیاهوئی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد مشاور]
چکیده: گسترش شتابان معدنکاری و وقوع حوادث و مسائل مختلف به دلایل متعددی باعث افزایش ریسک معدنکاری شده است. در این پایان نامه، ریسک ایمنی معادن کرومیت فاریاب مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی ریسک ایمنی برای 7 معدن از مجموعه معدنی کرومیت فاریاب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در مجموعه‌های فازی نوع 1 و 2 انجام شده است. در ارزیابی خطرات با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در مجموعه‌های فازی نوع-1 تصمیم‌گیری برای انتخاب خطرات نهایی دارای ضعف بود به همین دلیل از روش تحلیل سلسله مراتبی در مجموعه‌های فازی نوع-2 برای اولین بار در این پایان‌نامه استفاده شد. فرآیندکاری در پایان‌نامه به این صورت دنبال شد که در بازرسی مقدماتی از معدن، مرور اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با 194 نفر در معادن روباز و زیرزمینی 203 خطر شناسایی شد. با اعمال تحلیل پاراتو 35 درصد بر نظرات افراد در پرسش‌نامه اولیه، 72 خطر به عنوان خطرات پرتکرار تعیین شد. پس از گروه‌بندی 72 خطر شناسایی شده در معادن روباز و زیرزمینی، طراحی و توزیع پرسش‌نامه بین 20 نفر از اعضا پرسنل فنی، امتیازدهی خطرات صورت گرفت. با ارزیابی نظرسنجی‌های پرسنل فنی با استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی در مجموعه‌های فازی نوع 1 و 2 و مقایسه نتایج آن‌ها، 26 خطر در معادن روباز و زیرزمینی در قالب مهم‌ترین خطرات تعیین شد. با محاسبه میانگین وزن‌نهایی هریک از خطرات در این دو روش در نهایت 8 خطر در معادن روباز و زیرزمینی تعیین شد. در معادن روباز 2 خطر، باقی مانده مواد ناریه در سنگ و سوار شدن نفرات به وسایل نقلیه ناایمن به ترتیب با وزن نهایی (0.470 و 0.360)، در معدن زیرزمینی نعمت 3 خطر جریان، هوای مورد نیاز، عدم لق‌گیری صحیح (دوره‌ای) و لق‌گیری پس از انفجار به ترتیب با وزن نهایی (0.450، 0.406 و 0.404) و در معدن زیرزمینی مکران 3 خطر، تهویه مناسب گرد و غبار، لق‌گیری پس از انفجار و عدم لق‌گیری صحیح (دوره‌ای) به ترتیب وزن نهایی (0.534، 0.508 و 0.470) به عنوان خطرات نهایی تعیین شد. از طرفی اعمال پاسخ به ریسک به خطرات شناسایی شده با توجه به نظر کارشناسان، پروژه‌های مشابه و لیست حوادث معدن صورت گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریسک های ایمنی #مدیریت ریسک #معادن کرومیت فاریاب #تحلیل سلسله مراتبی فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)