پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
مریم تلافیان [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش شامل انجام عملیات مدل سازی عددی وارون بر روی داده های برداشت شده در نزدیکی شهرستان انار در استان کرمان می باشد. روش ژئوفیزیکی منتخب برای اکتشاف مس در این ناحیه، روش مقاومت سنجی و قطبش القایی با به کار گیری آرایش دوقطبی-دوقطبی می باشد که در مجموع داده ها بر روی سه پروفیل تقریبا موازی برداشت گردیده اند. از آن جهت که از هر پروفیل اطلاعات محدودی به دست می آید و این اطلاعات باید به حجم وسیعی از منطقه تعمیم داده شوند، لذا هدف اصلی در این پروژه انجام عملیات مدل سازی و در نهایت ارائه یک مدل نهایی با توجه به توپوگرافی و زمین شناسی و سوابق معدنکاری قدیمی در منطقه مورد نظر در جهت اکتشاف مس پرفیری می باشد. در این تحقیق، عملیات مدل سازی معکوس توسط دو نرم افزار RES2DINV وRESIXIP2DI صورت گرفته است. با نرم افزار RES2DINV مدل سازی معکوس هموار و با RESIXIP2DI مدل سازی معکوس و به روش پارامتری انجام می گیرد. این پ‍ژوهش می کوشد با بررسی ومقایسه دو شیوه مذکور، در جهت درک بهتر از مزایا و معایب هر یک از روشهای مذکور و کمک به انتخاب درست در شرایط مختلف گام بردارد. پس از انجام عملیات مدل سازی بر روی سه پروفیل مقاومت وی‍ژه و قطبش القایی و تهیه شبه مقاطع مربوط به مدل نهایی دو ناحیه امید بخش معرفی گردیدند که اولویت اول مربوط به یک آنومالی در 200 متری از ابتدای پروفیل مهر 2 می باشد و اولویت دوم مربوط به یک آنومالی با گسترش 120 متر و ضخامت قابل ملاحظه در ابتدای پروفیل مهر3 می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی #پلاریزاسیون القایی #اکتشاف کانسار مس پرفیری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)