پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
محمدحسین رمضانی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، غلامرضا نوروزی [استاد راهنما]
چکیده: روش های مغناطیس‌سنجی یکی از روش های ژئوفیزیک محسوب می شود و برای مطالعه کانسارهایی که خاصیت مغناطیسی دارند به کار می رود. ناحیه مورد مطالعه که داده‌های مغناطیسی در آن برداشت شده، درشرق کشور، در استان خراسان جنوبی، و در جنوب شرقی شهرستان سربیشه، منطقه ماهیرود قرار دارد. عملیات برداشت داده‌ها در این منطقه در40 پروفیل با جهت شمال‌شرقی – جنوب‌غربی و در1000 ایستگاه انجام شده است. در این پایان نامه، برای مشخص نمودن مرز آنومالی و تخمین عمق کانسار مورد مطالعه، مدل‌سازی صورت گرفته است. به این منظور پس از انجام پیش پردازش های لازم، نقشه های میدان کل مغناطیسی، برگردان به قطب، ادامه فراسو، سیگنال تحلیلی و مشتق قائم تهیه گردیده، و از روش سیگنال تحلیلی و مشتق قائم برای تعیین مرز‌ آنومالی‌های احتمالی استفاده شده است. در ادامه از مدل‌سازی به روش اویلر دوبعدی و روش تلفیقی سیگنال تحلیلی و معادله اویلر برای تخمین عمق کانسار استفاده شده و در نهایت با استفاده از نرم افزارMag2dc مدل دوبعدی کانی‌سازی تهیه شد. با توجه به نتایج به دست آمده، منطقه مورد مطالعه دارای چهار آنومالی مغناطیسی احتمالی است که عمق آن ها به طور متوسط 35 متر می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماهیرود #داده های مغناطیسی #روش واهمامیخت اویلر #سیگنال تحلیلی #مدل سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)