پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1395
پدیدآورندگان:
مهدی اصلان زاده [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]
چکیده: به دلیل اهمیت حل تحلیلی در مدل‌های کوارک سازنده و نیز به دلیل اهمیت تأثیرات نسبیتی دینامیک کوارک‌ها در بررسی ساختار داخلی باریون‌ها، در این پژوهش سعی کرده ایم که به مدل‌سازی دقیق‌تری از دینامیک کوارک‌ها در داخل باریون دست بیابیم و در قدم بعدی نسبیت را به نوعی وارد مسئله کرده و در یک حل تحلیلی به مطالعه ساختار باریونی بپردازیم. بر اساس مدل کوارک سازنده فوق مرکزی، ابتدا باریون‌ها را به‌عنوان یک سیستم مقید سه-جسمی، با اسپین صفر، در نظر گرفته و معادله شرودینگر غیر نسبیتی یا نسبیتی (معادله کلاین-گوردون) سه-جسمی را حل می‌کنیم و سپس اثرات برهم‌کنش‌های وابسته به اسپین و ایزواسپین را به‌صورت اختلالی وارد مسئله می‌کنیم. در این تحقیق، ابتدا با ارائه یک تقریب مناسب برای جمله خطی و در ادامه با اضافه کردن جمله‌های مناسب دیگری به پتانسیل فوق‌مرکزی "خطی+ کولنی"، مشکل حل تحلیلی مسئله را در حالت غیر نسبیتی مرتفع کرده‌ایم. در ادامه، با ارائه یک رهیافت نیمه نسبیتی، معادله کلاین-گوردون سه-جسمی را با در نظر گرفتن پتانسیل‌های اسکالر و برداری مساوی (متفاوت) به‌طور تحلیلی تقریبی (دقیق) حل کرده‌ایم. در نهایت، با استفاده از ویژه انرژی‌ها و ویژه توابع به‌دست آمده از حل‌های ارائه‌ شده هم در مدل های غیر نسبیتی فصل دوم و هم در مدل های نیمه نسبیتی فصل سوم، به ارزیابی مشاهده‌پذیرهای مختلفی از جمله: طیف جرمی باریون‌ها در حالت پایه و حالت‌های برانگیخته (رزونانس‌های باریونی)، فرم فاکتورهای الکتریکی و مغناطیسی، گشتاورهای مغناطیسی و شعاع‌های باری نوکلئون پرداخته‌ایم. مقادیر نظری با داده‌های آزمایشگاهی و نتایج مدل‌های دیگر مقایسه شده‌ و در هر مورد بهبود نتایج به‌دست آمده نشان داده شده ‌است. پیشنهادهای مفید و مناسبی نیز برای علاقه مندان به پیگیری موضوع مورد مطالعه ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حل تحلیلی #مدل سه-کوارکی #رهیافت فوق مرکزی #رزونانس های باریونی #طیف جرمی #فرم فاکتورهای باری و مغناطیسی #شعاع باری و گشتاور مغناطیسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)