پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
نگین ستاری نیکخو [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]
چکیده: فرم فاکتورهای کشسان را می توان با استفاده از نظریه توزیع پارتونی تعمیم یافته (GPDs) مورد بررسی قرار داد که با توجه به قوانین جمعی موجود، کمیت های H و E ارائه شده در GPDs در ارتباط با فرم فاکتورهای کشسان هستند. تاکنون برای بررسی فرم فاکتورها چندین روش و پارامتربندی ارائه شده است. در این رساله، با استفاده از توابع گاوسی اصلاح شده در نظریه توزیع پارتونی تعمیم یافته، فرم فاکتور های پائولی و دیراک را برای پروتون و نوترون برای دو بازه مربع تکانه انتقالی میانی t<4.5GeV2- و مربع تکانه انتقالی بالا t<30GeV2- محاسبه کرده ایم و همچنین با استفاده ازتوابع توزیع کوارکی فرم فاکتورها را بدست آورده ایم. سپس کمیت های مهم دیگر از جمله چگالی بارالکتریکی و مغناطیسی عرضی و چگالی بار عرضی نوکلئون قطبیده و شعاع بارالکتریکی نوکلئون را نیز محاسبه و مورد بررسی قرار داده ایم که نتایج بدست آمده دارای تطابق خوبی در مقایسه با سایر کار های انجام شده می باشد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرم فاکتور کشسان #توزیع پارتونی تعمیم یافته #تابع توزیع کوارکی #چگالی بار الکتریکی عرضی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)