پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
محمد طلوعی [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد مشاور]
چکیده: این تحقیق شامل پیمایش صحرایی، برداشت داده ها، تهیه شبه مقاطع مقاومت ویژه و بارپذیری، مدلسازی و تفسیر داده ها جهت اکتشاف سرب و روی در منطقه خلخال است. .... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)